Generowanie znaczników elementów na wiązarach Pamir / RoofCon / Artec

System znaczników na elementach konstrukcji znacząco usprawnia proces prefabrykacji konstrukcji. Asystent znakowania konstrukcji obsługuje standardowe moduły takie jak ściany, stropy oraz dach. Jego mechanizm działania wykorzystuje cechy elementów: typ elementu oraz zbiór elementów do którego przynależą elementy (MOS – konstrukcja).

Elementy konstrukcji importowane za pośrednictwem plików zewnętrznych IFC, SAT, DWG pozbawione są informacji umożliwiających bezpośrednie zastosowanie asystenta znakowania. Konieczne jest wykonanie kilku czynności w celu uruchomienia asystenta znakowania oraz wykonania znaczników automatycznie

Import modelu

W pierwszym kroku importujemy model z pliku zewnętrznego. W module ściana stosujemy komendę 1 plik – 04 import – 8 IFC-import (moduł dodatkowy).

W celu ułatwienia kolejnych działań, zaleca się wykonanie odpowiednich ustawień z zakresie:

  • przypisania cech materiałowych dla importowanych elementów
  • zakresu importowanych obiektów
  • identyfikacji obróbek maszynowych na podstawie geometrii

Można również skorzystać z predefiniowanego ustawienia dostępnego w programie (dostępne od wersji v21 programu)

Przeznaczenie

Elementy importowane z Pamira posiadają informację o swoim oznaczeniu w oryginalnym modelu. Ta informacja jest zapisana w przeznaczeniu elementu np. PG1; K74. Aby wykorzystać oryginalną dokumentację, nie należy modyfikować przeznaczenia elementu.

Plik maszynowy zawiera informację o przeznaczeniu elementu i ta informacja winna pojawić się jako opis elementu, a nie NrS – numer sortowania.

Ściana/Strop

Asystent znakowania dla ścian i stropu jest bardzo uniwersalny, nie wymaga od znakowanych elementów określonych typów elementów np. 611/słup, 621/podwalina. Ta cecha sprawia, że można go wykorzystać dla elementów importowanych z plików zewnętrznych, bez modyfikacji ich oryginalnego przeznaczania np. PG1

Konieczne jest jednak spełnienie jednego warunku. Elementy podlegające znakowaniu muszą znajdować się z zbiorze ściana lub strop. Model powinien posiadać przynajmniej jedną ścianę lub jedno pole stropowe. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie szablonu obiektu import-Pamir (zawiera on wymagane elementy) oraz import pliku IFC bezpośrednio do tego szablonu.

MOS-konstrukcja

Operacji zmiany MOS można dokonać jedynie z poziomu modułu D-CAM. W module D-CAM należy wybrać komendę 6 MOS – 4 MOS – konstrukcja. Z listy należy wybrać jedną z pozycji strop lub ściana, a następnie wybrać przycisk dodaj i wskazać elementy drewniane wiązara. Operację można wykonać również uprzednio aktywując odpowiednie elementy

Asystent znakowania

To jest ostatni krok. Asystenta znakowania można uruchomić z poziomu modułu ściana, strop lub D-CAM.

UWAGA: asystent nie przypisze znaczników jeśli elementy nie będą posiadały cieć końcowych. Dla importowanych modeli konieczna jest identyfikacja obróbek maszynowych.

Rozwiązaniem dostępnym od ręki jest znakowanie elementów na płaszczyźnie kontaktu. Wystarczy, że elementy należą do zbioru ściana lub pole stropowe. Następnie należy wybrać jedną z zakładek ściana lub strop i wykonać ustawienia w zakresie:

  • typ znacznika – podwójne, lewa strona, prawa strona (do wyboru).
  • położenie znacznika – powierzchnia kontaktu (tylko)

Przycisk wykonaj zrealizuje operację znakowania elementów wiązara.

Znakowanie elementów na płaszczyźnie wiązara może być opcją korzystniejszą z punktu widzenia widoczności znaczników lub położenia agregatu znakującego maszyny. W takim wypadku należy spełnić dodatkowe kryteria, aby asystent znakowania spełnił swoje zadanie. Wybrane elementy pionowego wiązara muszą należeć do zbioru ściana. Dodatkowo ściana ta musi mieć orientacje zgodna z orientacją wiązara (płaszczyzna ściany i wiązara muszą być równoległe). Ściana nie musi leżeć w bezpośrednim sąsiedztwie wiązara. W takim przypadku asystent znakowania, w zakładce ściana można skonfigurować:

  • typ znacznika – podwójne, lewa strona, prawa strona (do wyboru).
  • położenie znacznika – front, tył (do wyboru, zależnie od orientacji ściany)

WSKAZÓWKA: szablonu obiektu „strop i ściany co 45 st” zawiera kilka ścian o typowej orientacji, do których można przypisać wybrane wiązary. Szablon dostępny jest, do wersji v21 podczas zakładania nowego obiektu w kategorii „import wiązarów Pamir RoofCon Artek

Comments are closed.