Łacenie pod blachodachówkę

System łacenia dachu pod blachodachówkę odbiega nieco od systemu stosowanego w przypadku dachówek ceramicznych i betonowych. Podstawowa różnica wynika z braku konieczności dostosowania długości połaci do pokrycia. Długość arkusza blachodachówki jest dobierana indywidualnie do połaci dachu.

Instrukcja łacenia – blachodachówka

Wytyczne producentów blachodachówki nakazują zachowanie stałej i niezmiennej odległości dla:

  • 1-szej (L1) i 2-giej (L2) łaty na okapie Z1 np. 300 mm

  • kolejnych łat (LD) dystrybucyjnych ZI=ZA np. 350mm

Odległość łat w strefie kalenicy wynika z dystrybucji łat o rozstawie ZI=ZA. Konieczne jest dodanie łaty LK dla podparcia arkusza blachy na końcu.

Narzędzie do łacenia

Mechanizm łacenia dostępny w module dekarskim jest tak zbudowany, aby nie dopuścić do cięcia materiałów pokryciowych. Z tego powodu zalecane jest zwiększenie długości połaci w celu dopasowania połaci dachowej do materiału pokrycia dachu. Zwykle jest to realizowane przez zwiększenie długości okapu.

Istnieje metoda, która umożliwia wykonanie łacenia dachu również w przypadku konieczności docięcie elementów pokrycia w kalenicy. Korzystając z funkcji 5 pokrycie/deskowanie – 4 punkt łata można zmodyfikować i dostosować system dystrybucji łat do różnych sytuacji.

UWAGA !

Warunki konieczne dla wykonania procesu łacenia i kontrłacenia:

  • przypisanie do połaci dachu typu dachu np. dach standard typ 18cm, który zwiera warstwy dla kontrłat, łat oraz pokrycia

  • wykonanie konstrukcji więźby w zakresie: krokwi, krokwi narożnych i koszowych

Przykład

Łacenia połaci dachu o długości w planie 1,5m, okapie 0,2m i kącie nachylenia 30 stopni. Długość połaci mierzona po kontrłacie 1,98m

1. Wstępne łacenie

W celu wyznaczenia prawidłowego położenia punktu łata, należy wykonać wstępne łacenie. Za pomocą komendy 5 pokrycie/deskowanie – 2 przypisz uruchamiamy procedurę łacenia połaci. Wybieramy opcję połacie dachowe i wskazujemy połać dachową. Aby nie pomylić się zaleca się pracować etapowo połać po połaci.

W kolejnym kroku definiujemy parametry łacenia:

  • Z1 = 30 cm rozstaw łaty L2

  • ZF = 0 odległość łaty kalenicowej od kalenicy

  • ZI = ZA = stały rozstaw łat = 35 cm – stały rozstaw łat dystrybucyjnych

  • min szerokość dachówek = 1 cm – parametry szerokości dachówki o dużej tolerancji nie powodują konieczności dopasowania połaci od okapu szczytowego do okapu szczytowego

  • max szerokość dachówek = 10 cm – parametry szerokości dachówki o dużej tolerancji nie powodują konieczności dopasowania połaci od okapu szczytowego do okapu szczytowego

Parametry łacenia są niedopasowane do wybranej połaci co widać po czerwonym podświetleniu opcji rozstaw łat.

 

W kolejnym kroku zmniejszamy ilość rzędów dachówek o 1 za pomocą przycisku (-). Zmianie uległa długość okapu (-0.091039 m), lecz przy starym rozstawie łat (0.336062 m). Należy narzucić stały rozstaw (0.35 m) łat przyjęty w parametrach początkowych za pomocą strzałki. Długość okapu uległa ponownie zmianie (-0.042756 m). Tym razem jest to już wartość docelowa.

 

2. Punkt łata

Położenie punktu łaty dla wybranej połaci to różnica między początkową wartością okapu połaci 0.2 m, a docelową wartości okapu dla wstępnego łacenia -0.042756 m.

0,2 - (-0.042756) = 0.242756 

Wartość wynikowa to 0.242756 m, taką odległość należy odmierzyć od linii kalenicy za pomocą komendy kopiuj równolegle 03 edycja – 5 kopiuj równolegle.

Punkt łata wstawiamy za pomocą komendy 5 pokrycie/deskowanie – 4 punkt-łata. Następnie wskazujemy połać która ma otrzymać punkt łata. Kolejny komunikat to potwierdzenie prawidłowego wyboru połaci. Jeśli wybór był prawidłowy należy wybrać przycisk nie.

Ostatni etap to wskazanie położenia punktu na niedawno kopiowanej linii.

3. Łacenie docelowe

Połać została już przygotowana do prawidłowego łacenia. Należy uruchomić procedurą łacenia ponownie. Należy pamiętać o sprawdzeniu parametrów łacenia i wybrać zmodyfikowaną połać. Obecność punktu-łaty na połaci spowoduje konieczność wyboru krawędzi od której zostanie rozpoczęty proces dystrybucji łat. Bez względu na dokonany wybór: okap lub kalenica, procedura zakończy się powodzeniem.

W kolejnych oknach nie należy zmieniać żadnych parametrów. Przycisk rozłóż przeprowadzi procedurę do końca.

Comments are closed.