Zestawienie dachówek i łat

Moduł dekarski programu Dietrich’s nie może się obejść bez kluczowej funkcji tworzenia listy dachówek oraz zestawienia łat i kontrłat. Projektant znajdzie ją w module DACH oraz KONSTRUKCJA DACHU w menu 1 plik – 9 zestawienia – 6 zest. pokrycia.

Zestawienie dachówek

Pierwszym krokiem musi być dystrybucja elementów pokrycia na połaciach dachu. Wybór dachówki następuje w w module DACH w oknie 5 pokrycie/deskowanie – 1 ustawienia – 1 edytor typ pokrycia. Wszelkiego rodzaju edycja położenia czy wymiana poszczególnych dachówek na dachówki specjalne powinna być wykonana przed wygenerowaniem listy dachówek. W dowolnym module dachowym wybieramy funkcję 1-9-6 zest. pokrycia. Lewa część okna odpowiada za zliczanie wszystkich dachówek z wszystkich połaci dachowy w modelu. Należy wybrać ten rodzaj zestawienia zaznaczając go ptaszkiem. Opcje tworzenia i wydruku tego zestawienia materiałowego są analogiczne jak w przypadku pozostałych typów zestawień w programie.

Zestawienie łat

Pierwszym krokiem, tak jak w przypadku dachówki jest właściwa dystrybucja systemu łacenia. Po tym etapie w dowolnym module dachowym wybieramy funkcję 1-9-6 zest. pokrycia. Prawa cześć okna odpowiada za zliczanie łat i kontłat. Należy wybrać ten rodzaj zestawienia zaznaczając go ptaszkiem. Opcje tworzenia i wydruku tego zestawienia materiałowego są analogiczne jak w przypadku pozostałych typów zestawień w programie.

Uwaga: elementy systemu łacenia są specjalnie indeksowane w programie. Mimo iż są elementami typu belka, podlegają one zestawieniu tylko przy użyciu funkcji zestawienie pokrycia. Nawet po uprzednim zaznaczeniu w D-CAM i wykonaniu zestawienia elementów aktywnych nie zostaną uwzględnione.

Comments are closed.