Dietrich’s w wersji 32-bitowej oraz 64-bitowej

Wersja 64 czy 32 bitowa, co wybrać?

Wersja v.13 systemu Dietrich’s 3D CAD/CAM daje możliwość wyboru użytkownikowi między dwoma platformami 32 oraz 64 bitową. Jakie wynikają konsekwencje z tego wyboru dla użytkownika?

Systemy operacyjne oparte na platformie 32-bitowej mają ograniczone możliwości wykorzystania zasobów komputerów. W czasach gdy na rynek wchodziły Windows 95/98/XP nikt nawet nie myślał, że w najbliższej przyszłości moce obliczeniowe komputerów przerosną zaprojektowaną architekturę systemów operacyjnych. Podstawowym ograniczeniem systemów 32-bitowych jest
ograniczone wykorzystanie pamięci RAM  do zaledwie 4 GB. Aplikacje uruchamiane na takich systemach są również ograniczone do jedynie 2 GB pamięci RAM. Kupując nowy, lepszy komputer z zainstalowaną pamięcią  RAM powyżej 6 GB, nie poprawimy ani szybkości ani wydajności pracujących na nich aplikacji.

Aby móc w pełni wykorzystać zasoby obliczeniowe nowych komputerów konieczna staje się migracja na platformę operacyjną wykorzystującą architekturę 64-bitową. W takim przypadku system operacyjny może korzystać z niemal nieograniczonego zasobu pamięci RAM. Teoretyczny limit wykorzystana pamięci to 264, czyli  16 eksabajtów. Jakie to ma znacznie dla użytkownika? Projektując duże i skomplikowane konstrukcji ilość niezbędnej pamięci wymaganej przez Dietrich’s 3D CAD/CAM wzrasta. Niedobory pamięci operacyjnej są kompensowane wykorzystaniem specjalnych plików stronicowania ulokowanych na dysku twardym. To mocno spowalnia aplikację, a w krytycznym przypadku może dojść do jej awarii, czyli zawieszenia systemu.
64-bitowy system operacyjny oraz aplikacja Dietrich’s w tej samej architekturze posiada ograniczenia jedynie do fizycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej. Całe zasoby obliczeniowe komputera dostępne są dla użytkownika.  Konsekwencja tego faktu jest duży komfort oraz szybkość pracy aplikacji nawet nad dużymi projektami. Ograniczenia ilości kroków historii nie mają większego znaczenia.

Systemy bazodanowe 32-bitowe i 64-bitowe

Systemy bazodanowe stanowią bardzo istotny element systemy Dietrich’s 3D CAD/CAM. Każdy  projekt zawiera kluczowe informacje zawarte w systemie bazodanowym. Na ich postawie generowane są zestawienia materiałowe oraz obmiary. Niezbędne dane do projektu pochodzą z głównej bazy materiałowej.
Użytkownik decydujący się na 32-bitową wersję Dietrich’s, automatycznie dokonuje również wyboru systemu bazodanowego opartego na 32-bitowej strukturze bazy danych Access firmy Microsoft. Chociaż, już od kilku lat pakiet MS Office dostępny jest w wersji 64-bitowej to zdecydowana większość wykonanych instalacji korzysta z 32-bitowej wersji.
Niemożność wykorzystania formatu 64-bitowego Access firmy Microsoft, wynika z zaleceń firmowych, aby nawet na systemach 64-bitowych instalować jedynie wersję 32-bitową.
Do komunikacji między bazami niezbędne są sterowniki. Aby komunikacja przebiegała prawidłowo formaty sterowników muszą być zgodne, w przeciwnym razie komunikacja będzie niemożliwa.

64-bitowy Dietrich’s nie wykorzystuje 64-bitowego Access firmy Microsoft. Preferowanie przez Microsoft  starej architektury 32-bitowej wymagało zastosowania zupełnie nowego formatu bazodanowy FDB. Do obsługi nowego formatu baz danych wykorzystane jest Firebird.
Firebird to system zarządzania relacyjnymi bazami danych, obok MySQL oraz PostgreSQL jest jednym z trzech najpopularniejszych ogólnodostępnych systemów zarządzania bazami danych.
Działa w środowisku systemu operacyjnego Linux, Windows, Mac OS X i wielu innych.

Konsekwencją tego faktu jest to, że 32-bitowe wersje Dietrich’s nie mogą uzyskać dostęp do nowego  64-bitowego formatu bazy danych. Istniej jednak możliwość transferu danych z niższego formatu do wyższego, bez ryzyka utraty danych.

Instalacja programu

Z punktu widzenia użytkownika jedyną zauważalną zmianą w trakcie instalacji jest nowe pole wyboru między wersją 32-bitową oraz 64-bitową. Wszelkie dodatkowe czynności realizuje instalator, nie niepokojąc użytkownika. Wersja 64-bitowa dokona automatycznie konwersji starego formatu bazy danych MDB Access na nowy FDB Firebird .

Comments are closed.