Wymiana informacji

Pakowanie

Ze względów praktycznych oraz bezpieczeństwa przenoszenie danych między komputerami powinno się odbywać po ich uprzednim spakowaniu. Gwarantuje to spójność danych oraz daje pewność, że wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w danym pliku. Za pomocą dostępnych narzędzi w module ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI można pakować całe projekty lub poszczególne obiekty (konstrukcje, profile, ściany 2D…). Aby spakować dowolny element projektu lub cały projekt należy:

  1. wskazać go (stanąć kursorem na określonym projekcie – zostanie on wówczas podświetlony na niebiesko)
  2. wybrać komendę (1 projekt – 4) spakuj lub za pomocą prawego przycisku myszy wywołać podręczne menu i wybrać opcję spakuj.

Pakowanie elementów projektu

Spakowany element cechuje się szarą ikoną – środowisko ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. W takcie pakowania całego projektu pojawi się okno informujące o możliwości dołączenia do spakowanego projektu plików wynikowych, zaznaczenie pola wyboru – dołączenie plików wynikowych.

Poczta e-mail

Najprostszym sposobem przesłania takiego spakowanego elementu jest użycie poczty e-mail. Wystarczy go podświetlić kursorem i za pomocą prawego przycisku myszy ponownie wywołać podręczne menu i wybrać opcję e-mail. Wymaga to jednak zainstalowanego na komputerze programu pocztowego (MS Outlook, Outlook Expres, Mozilla Thunderbird lub inny).

wysyłanie elementów projektu

Lokalizacja na dysku

Podczas korzystania z poczty w przeglądarce internetowej lub przenoszenia spakowanych plików  za pomocą nośników pamięci (dyskietka, płyta CD, pendrive, itp.) zachodzi konieczność odszukania ich na dysku komputera. Zlokalizowane są one w folderach poszczególnych projektów. Ich standardowa lokalizacja to C:\DIETRICHS****\PROJEKT\POL\… Po odnalezieniu właściwego katalogu należy wyszukać plik z właściwą nazwą i rozszerzeniem:

Projekt:

Obiekty:

  • *.zp – spakowany projekt                                   
  • *zbw –  spakowana konstrukcja
  • *zd2 – spakowana konstrukcja ściany 2D
  • *.zpb – spakowany profil połaci
  • *.zpl – spakowany rysunek D-CAD
  • *.zwg – spakowany rysunek DXF
  • *.zdb – spakowana baza projektowa

Rozpakowywanie

Spakowanie elementy systemu Dietrich’s, które otrzymaliśmy drogą e-mailową lub poprzez nośniki danych należy zapisać w głównym folderze projektowym na dysku komputera. Jego standardowa lokalizacja to C:\DIETRICHS****\PROJEKT\POL\… Następnie w menu  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI na liście projektów należy odszukać szarą ikonkę z odpowiednią nazwą elementu. Proces rozpakowywania jest analogiczny do procesu pakowania.

Uwaga
Jeżeli zapisany został spakowany projekt to w menedżerze projektów pojawi się ikona spakowanego projektu o tej samej nazwie co plik z rozszerzeniem *.zp. Jeżeli zapisany został dowolny spakowany składnik projektu (konstrukcja, profil, rysunek…) to w menedżerze projektów utworzony zostanie automatycznie folder projektu z oryginalną nazwą nadaną przez autora projektu. W nim dopiero należy szukać szarej ikonki spakowanego elementu projektu.

 

Comments are closed.