Prefabrykacja ścian szkieletowych na mostach 1

Prefabrykacja panelowa elementów szkieletowych to dziś dominująca technologia stosowana w przemysłowej produkcji domów prefabrykowanych. Do kluczowych jej zalet można zaliczyć wyspecjalizowane maszyny umożliwiające szybką, efektywną i wysokiej jakości produkcję. Ich sterowanie oparte jest na specjalnych kodach numerycznych. 

D-MAS Panele
Postprocesor do generowania plików maszynowych dla mostów wielofunkcyjnych to rozbudowane i uniwersalne środowisko, opracowane z myślą o prefabrykacji paneli ściennych, stropowych oraz dachowych. Pomimo znaczących różnic w konstrukcji prefabrykatów, układzie warstw oraz stosowanych materiałach, D-MAS Panele z powodzeniem realizuje postawione przed nim zadania. W przypadku prefabrykacji panelowej, droga od modelu CAD do plików maszynowych jest zdecydowanie dłuższa niźli w przypadku prefabrykacji belkowej. Wynika ona z konieczności dostarczenia dużej ilości dodatkowych informacji związanych z produkcją, które są zupełnie nieistotne z punktu widzenia projektanta.

Ustawienia
Konfiguracja postprocesora realizowana jest jednokrotnie na ustalonej technologii. To znaczy, że po wykonaniu ustawień i zweryfikowaniu ich poprawności podlegają one zapisowi do specjalnych plików konfiguracyjnych o rozszerzeniu *.ppw. Powtarzalność procesu produkcyjnego gwarantowana jest poprzez stosowanie jednolitych ustawień postprocesora.

Zbijanie szkieletu
Pierwszym etapem prac nad panelami ściennymi jest operacja zbijania szkieletu ściany. Proces zbijania ramy ściany realizowany jest z poziomu plików maszynowych. Zawarta jest w nich informacja o położeniu słupków oraz modułów okiennych, drzwiowych oraz specjalnych. Konstrukcja maszyn do zbijania ram umożliwia jedynie gwoździowanie słupków do podwaliny i oczepu.

zbijanie szkieletu ściany

Dlatego obudowy okien, czy też drzwi prefabrykowane są na stolarni, a następnie dostarczane na produkcję ściany.
Ze względu na specyfikę paneli stropowych oraz dachowych, ich konstrukcja wykonywana jest bezpośrednio przez robotników i ten etap nie podlega mechanizacji.

Formatowanie warstw ściany
Proces formatowania płyt poszycia paneli realizowany jest na podstawie konturów warstw. Każda warstwa panela posiada zdefiniowany kontur. Granice warstw wynikają z wielu czynników: przyjętej technologii oraz typu połączenia z innym prefabrykatem.

formatowanie płyt poszycia ściany szkieletowej

Kontury dzielimy na zewnętrzne, które ograniczają panel z zewnątrz oraz kontury wewnętrzne, które wyznaczają okna, drzwi, otwory kominowe, itp. Proces wycinania konturów jest w pełni kontrolowany. Operację formatowania zewnętrznego płyt można wyłączyć w przypadku obawy o bezpieczeństwo membran typu paro- lub wiatroizolacja. Postprocesor kontroluje rodzaj używanego narzędzia do wycinania konturu oraz głębokość cięcia.

Obszary zastrzeżone
Obszary zastrzeżone gwarantują bezpieczeństwo maszyny i chronią ją przed uszkodzeniem. Są one automatycznie generowanie w miejscach wykonywanie obróbek: cięcia, frezowania oraz wiercenia. Projektant może zwiększyć lub zmniejszyć wielkość tych stref. Obszary zastrzeżone pozbawione są łączników, aby chronić narzędzia tnące.

Comments are closed.