Zasady doboru łat do rozstawu krokwi

Przekrój łat dachowych i sposób ich mocowania nie musi być poddawany obliczeniom statycznym jeśli przestrzegane są ogólne wytyczne co do rozstawu krokwi i zastosowanych przekrojów. W przeciwnym razie trzeba je potraktować tak jak każdy inny element konstrukcyjny budynku. Ponieważ jednak rozstaw osiowy krokwi rzadko przekracza 1,0m poniższe zalecenia powinny mieć zastosowanie na większości zwykłych dachów.

Łaty dachowe

Zasady doboru rozstawu i przekroju łat dachowych zgodne z niemiecką normą ATV DIN 18334 (sekcja 3.8):.

Przekrój łaty [mm]Osiowy rozstaw krokwi [m]klasa drewna DIN 4074-1/ PN-EN 338
24/48*do 0,70
przy max. rozstawie 17cm
S13/C30
24/48do 0,80S13/C30
30/50do 0,80S10/C24
40/60do 1,00S10/C24

*przy ciężkich pokryciach ceramicznych

 

Gwoździe

Przekrój łaty [mm/mm]min długość gwoździa (głębokość osadzenia = 12 * dn)min długość gwoździa (głębokość osadzenia = 12 * dn)
dn = 3,1mmdn = 2,8mm
24/48≥ 61mm≥ 58mm
24/48≥ 61mm≥ 58mm
30/50≥ 61mm≥ 64mm
40/60≥ 77mm≥ 74mm

Dla uproszczenia można przyjąć, że długość gwożdzia = 2.5 * grubość mocowanego elementu.

Zasady wymienione powyżej zawarte są zarówno w normie niemieckiej (ATV DIN 18334 sekcja 3.8) jak i w europejskiej (eurocod 5).

Comments are closed.