Wyznaczenie kątów nachylenia połaci

Niezbyt często, lecz od czasu do czasu pojawia się problem dopasowania kąta nachylenia jednej lub kilku połaci do pozostałych. Na pierwszy rzut oka, zadanie wydaję się być bardzo trudne, lecz to tylko pozory.:

Dopasowania nachylenia – wieżaDopasowania nachylenia – budynek typ L

Zadanie można rozwiązać korzystając z kilku metod, nawet jeśli nie chcemy przygotowywać profilu połaci dla każdej ze stron dachu. Pomocne okażą się narzędzia pomiarowe:

1. Wierzchołek kalenicy:

W pierwszym kroku rozwiązujemy połacie zgodnie z danymi projektowymi. Poszczególnym stronom dachu przypisujemy atrybuty w celu uzyskania wstępnego rozwiązania połaci:

Wstępne rozwiązanie dachu

Wstępne rozwiązanie dachu umożliwia ustalenie, które połacie mają charakter nadrzędny i nie będą podlegały modyfikacjom. Pozostałe połacie będą wymagały dopasowanie kąta nachylenia połaci:

Wierzchołek kalenicy

Kolejnym etapem jest wyznaczenie wierzchołka kalenicy, czyli punktu, w którym łączą się linie naroży lub koszy. W przypadku budynku o kształcie litery L, wybór jest prosty i oczywisty. Wstępne rozwiązanie połaci dla przypadku wieży na planie ośmioboku wyznaczyło linię kalenicy. Docelowe położenie wierzchołka kalenicy należy ustalić samodzielnie. W tym przypadku będzie to punk w połowie długości linii kalenicy:

Wierzchołek wieży

2. Wyznaczenie kąta nachylenia połaci:

Aby efektywnie wykonać zadanie należy ograniczyć ilość elementów prezentowanych na ekranie jedynie do konturu konstrukcji (1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji). Kolejnym krokiem jest dopasowanie widoku modelu. Korzystają z funkcji (9 widoki/przekroje – 1 widoki – 1 dowolnie), a następnie operując za pomocą myszki dostosowujemy widok modelu do planowanych pomiarów. Alternatywnie możemy obracać modelem przytrzymując wciśnięty klawisz Shift oraz lewy przycisk myszy.

Funkcja pomocnicza pomiary znajduje się podręczmy menu myszki. Wybór środkowego przycisku myszki uaktywnia podręczne menu z funkcją pomiar. Spośród kilku dostępnych metod pomiarowych należy wybrać opcję pkt-linia. Pomiar wykonany między wierzchołkiem kalenicy a linią okapu poda informację o prawidłowym kącie nachylenia połaci.
:

Pomiar kąta nachylenia

Wartość kąta nachylenia połaci można skopiować do schowka za pomocą skrótu klawiszowego CTRL + C lub przycisku kopiuj..

3. Zmiana kąta nachylenia połaci

Ostatnim krokiem jest modyfikacja atrybutów dla wybranych połaci dachu. Korzystając z funkcji (2 kontur dachu – 8 atrybuty strona) edytujemy parametry wybranej połaci. W polu nachylenie połaci DN wpisujemy pomierzony kąt nachylenia połaci. Jeśli została ona skopiowana do schowka można ją wkleić skrótem klawiszowym Ctrl + V:

Prawidłowe rozwiązanie połaci– budynek typ L

Zadanie z wieżą wymaga kilkukrotnego wykonania operacji pomiaru oraz edycji atrybutów połaci.

Prawidłowe rozwiązanie połaci – wieza

 

 

 

 

Comments are closed.