Kontury warstw ściany i stropu

Ściany  jako przegrody budowlane posiadają strukturę warstwową. Każda z jej warstw ograniczona jest konturem, który wyznacza jej granice w płaszczyźnie ściany. Kontury warstw ściany generowane są automatycznie na podstawie kilku czynników: grubości warstwy, położenia w strukturze ściany, połączeń ze ścianami sąsiednimi (narożniki i trójniki) oraz otworów pod stolarkę otworową.

Zarządzanie konturami warstw ściany
Zarządzanie konturami warstw jest realizowane z poziomu funkcji tryb prezentacji. Przy numerze każdej z warstw znajduje się pole zaznaczenia. Jego wybór oznacza włączenie widoczność konturu danej warstwy. Można włączyć kilka warstw jednocześnie. Na ekranie kontur warstwy oznaczony jest kolorem niebieskim.

 tryb prezentacji - moduł konstrukcja ściany tryb prezentacji - moduł konstrukcja stropu

Rodzaje konturów warstw
Ze względu na funkcję został wprowadzony podział na dwa typy konturów warstw.

kontury wewnętrzne i zewnetrzne warstw ścian i stropów

Kontur zewnętrzny wyznacza maksymalne granice warstwy. Elementy konstrukcji lub poszycia wstawione w wybranej warstwie zostaną ograniczone i docięte do konturu zewnętrznego.
Kontur wewnętrzny określa granice wycięć w ścianie pod stolarkę otworową: okna oraz drzwi. Zawsze jest przypisany do konturu zewnętrznego. Kontur wewnętrzny musi mieć część wspólną z konturem zewnętrznym w przeciwnym razie nie spełnia swojej funkcji. Kontur wewnętrzny powoduje podział elementów konstrukcyjnych np. słupek pod oknem i nad oknem. Elementy poszycia – płyty otrzymają wycięcie na zasadzie operacji logicznej różnicy między płytą a konturem wewnętrznym.

Nowy kontur warstwy ściany, stropu
Funkcjonalność programu umożliwia tworzenie nowych konturów warstw, całkowicie niezależnie od już istniejących. Do tego celu służy funkcja 3 edycja ścian – 1 nowa. Po wywołaniu komendy pojawi się okno wybór warstw.

definicja nowego konturu warstwy ściany lub stropu

Górna sekcja składa się z czterech kolumn:

  • pole zaznaczenia przy grubości warstwy bez opisu – określa widoczność konturów warstw ściany na ekranie
  • grubość warstwy – kolumna z informacją o grubość danej warstwy
  • K – pole zaznaczenia nieaktywne – informacja o warstwach wchodzących w tzw rdzeń ściany (definicja typu ściany)
  • numer – oznaczenie cyfrowe warstw

Poniżej znajdują się dwa przycisku wszystkie i żadne. Umożliwiają one zaznaczenie lub odznaczenie wszystkich warstw w pierwszej kolumnie, odpowiedzialnej za widoczność.
W dolnej sekcji znajduje się funkcja kontur warstwy. Posiada ona dwie opcje:

  • wew – umożliwia definicję konturów wewnętrznych przypisanych do już istniejących konturów zewnętrznych.
  • zew – umożliwia definicję konturów zewnętrznych

Przycisk ok umożliwia przejście do definicji konturu, anuluj porzucenie funkcji.

Definicja konturu zewnętrznego wymaga wskazania metodą graficzną co najmniej trzech punktów wyznaczających nowy kontur. W przypadku konturu wewnętrznego konieczne jest graficzne wskazanie konturu zewnętrznego do którego będzie przypisany nowy kontur. W kolejnym kroku definiowany jest jego kształt.

UWAGA
Kontury nie mogą się nawzajem przecinać. Próba definicji wadliwego konturu wywołuje komunikat o niemożności wyboru punktu. Konieczne jest wskazanie prawidłowego punktu.

Comments are closed.