Orientacja stropu

Orientacja pola stropu to lokalny układ współrzędnych przypisany do danego pola stropowego. Orientacja stropu powinna być dopasowana do kształtu oraz ustawienia pola stropu. Wpływa ona również na sposób wstawania belek stropowych oraz układ stropu na rysunkach.

Orientacja dopasowana do kształtu stropu
Orientacja stropu powinna być dopasowana do ustawienia pola stropu w stosunku do globalnego układu współrzędnych. Jeśli pole stropu jest obrócone, wskazane jest zmienić również orientację stropu, aby ułatwić sobie pracę nad jego konstrukcją oraz optymalnie dopasować ustawienie stropu na rysunku.

Definicja orientacji stropu
Definicja pola stropu wymaga określania jego:

  • kształtu
  • struktury
  • rzędnej
  • orientacji

Definicja orientacji następuje automatycznie po zakończeniu definicji konturu stropu. Użytkownik może za pomocą dwóch punktów, wskazać kierunek i zwrot osi Y lokalnego układu współrzędnych stropu. Jeśli pokrywa się on z osią Y globalnego układu współrzędny, można pominąć ten etap. Program domyślnie przyjmie orientację stropu zgodną z globalny układem współrzędnych.

Orientacja a belki stropowe
Moduł konstrukcja stropu umożliwia wstawienie belek stropowych w układzie poziomym, zgodnie z osią X oraz pionowym, zgodnie z osią Y lokalnego układu współrzędnych pola stropu. Niedopasowana orientacja stropu do planowanego schematu belkowania stropu może utrudnić to zadanie. Ma to również kluczowe znaczenie dla właściwej orientacji paneli stropowych.

Zmiana orientacji stropu
Zmiana orientacji stropu dostępna jest w module strop. Komenda 3 edycja stropu – 02 orientacja umożliwia za pomocą dwóch punktów, wybór kierunku i zwrotu osi Y lokalnego układu współrzędnych. Punkt nr 1 wyznacza początek, punkt nr 2 koniec wektora osi Y. Aby zweryfikować poprawność operacji i zobaczyć graficzną reprezentację nowej orientacji stropu należy przejść do modułu konstrukcja stropu.

Odbicie lustrzane stropu
Odbicie lustrzane stropu wpływa na orientację stropów. W zależności od orientacji płaszczyzny odbicia uzyskujemy różne wyniki operacji, kluczowy jest kierunek i zwrot osi Y skopiowanego stropu.
Jeśli operacja odbicia lustrzanego, realizowana jest względem płaszczyzny równoległej do osi Y lokalnego układu współrzędnych przypadek nr 1. Zmianie nie ulega orientacja lokalnego układu współrzędny skopiowanego stropu.


Jeśli operacja odbicia lustrzanego, realizowana jest względem płaszczyzny prostopadłej do osi Y lokalnego układu współrzędnych przypadek nr 2. Zmianie ulega orientacja lokalnego układu współrzędny skopiowanego stropu.

Zwrot osi Y skopiowanego układu jest skierowany w dół. Ma to swoje przełożenie na prezentację graficzną w module konstrukcja stropu.

Strop zostaje jakby obrócony o 180 stopni, aby zwrot osi Y był skierowany pionowo ku górze.

Rysunki rzut stropu
Orientacja stropu decyduje o ustawienie rysunku stropu na arkuszu papieru. Dostosowanie orientacji do kształtu oraz ustawienia stropu w modelu umożliwia zoptymalizowanie wykorzystanie przestrzeni na rysunku rzutu stropu.

Comments are closed.