PDF 3D instrukcja obsługi

Format plików PDF jest powszechnie stosowany w obrocie dokumentami. Sprawdza się zarówno przy dokumentach tekstowych jak również rysunkach z programów CAD. Format PDF nadaje się do zapisu modeli 3D. W tym zakresie nastąpił znaczący rozwój technologi w ostatnich latach. Format PDF 3D umożliwia szybką i wysokiej jakości kompresję modeli. Dodatkową zaletą jest możliwość dopisania informacji o strukturze modelu oraz cechach obiektów wchodzących w jego skład.

Przeglądarka plików PDF 3D
Do przeglądania plików PDF 3D można używać różnych programów. Ze względu dużą popularność, bezpieczeństwo oraz bezpłatność zalecaną przeglądarką jest program Adobe® Acrobat Reader®.

Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
Standardowe ustawienia przeglądarki plików PDF posiadają wyłączoną opcję 3D. Przeglądanie modeli 3D wymaga zmiany ustawień dla dokumentu lub globalnie dla przeglądarki. Szczegółowy opis dostępny w odnośniku.

Włącz odtwarzanie treści 3D w pliku PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Narzędzia do nawigacji w PDF 3D – Toolbox 3D
Do zarządzania oraz nawigowania w pliku PDF 3D dostępny jest specjalny zestaw narzędzi. Za ich pomocą dostępne jest przeglądanie zawartości modelu, jego rotacja, kontrola renderingu modelu i wiele innych opcji. Ogólny opis dostępnych narzędzi dostępny w odnośniku.

Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Pomiary odległości i kątów
PDF 3D zawiera w pełni skalowalne modele. Dlatego można dokonać pomiarów odległości, promieni okręgów a nawet kątów. Zasady wykonywania pomiarów zostały opisane w odnośniku.

Pomiar obiektów 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Komentarze i notatki
PDF 3D podobnie jak jego dwuwymiarowa wersja umożliwia aktywne komentowanie zawartości. Notatki można przykleić do dowolnego obiektu. Dla każdej z niż można określić status oraz komentarz w formie odwiedzi. Jest to świetne narzędzie do konsultacji technicznych projektu. Opis zasad wprowadzania notatek do modelu znajdują się w odnośniku.

Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Widoki modelu
PDF 3D posiada standardowe widoki modelu. Są do widok aksonometryczny, widoku z boku YoZ, widoku z boku XoZ oraz widok z góry XoY. Opis zasad definicji i edycji widoków modelu znajdują się w odnośniku.

Ustawianie widoków 3D w plikach PDF – Acrobat Podręcznik użytkownika

Zarządzanie zawartością modelu 3D
Plik PDF 3D zawiera nie tylko informacje graficzne. Jeśli oryginalny model 3D zawierał informacje o swojej strukturze np. podział na kondygnacje oraz informacje o samych elementach składowych modelu można te informacje wydobyć. Mogą one być wykorzystane do wyświetlania wybranych fragmentów konstrukcji lub cech obiektów. Opis narzędzi do zarządzania strukturą modelu znajdują się w odnośniku.

Praca z modelami 3D – Acrobat Podręcznik użytkownika

Comments are closed.