PDF 3D – eksporter

Wersja 18 systemu Dietrich’s przynosi kolejne zmiany i udoskonalenia, ale także nowe narzędzia. Jednym z nich jest możliwość bezpośredniego eksportu modelu Dietrich’s do dokumentu PDF 3D

Eksport modelu

Do tej pory eksport do tego formatu był możliwy za pomocą narzędzi pośrednich. Proces ten został opisany w osobnym artykule. Od teraz system Dietrich’s wyposażony jest  w bezpośredni eksporter pozwalający osadzić model 3D w pliku PDF. W tym celu w module D-CAM należy wybrać funkcję 1 plik – 05 eksport – 02 PDF 3D. Pozwala ona wskazać lokalizację na dysku twardym komputera dla tworzonego pliku. Użytkownik powinien podać nazwę tworzonego pliku oraz określić zakres eksportowanych elementów:

  • wszystkie
  • wszystkie widoczne
  • aktywne

Kluczowe z wizualnego punktu widzenia są ustawienia eksportu możliwe do zapisania jako ustawienia użytkownika:

parametry eksportu PDF 3DFunkcje eksportera

Konfiguracja parametrów eksportu przewiduje w pierwszej kolejności określenie lokalizacji pliku w formacie PDF będącego szablonem dla nowo tworzonego pliku PDF 3D. Szablon ten powinien być wirtualną kartką papieru o znanych wymiarach. Może dodatkowo zawierać już w sobie dowolne elementy graficzne, pliki multimedialne czy modele 3D. Szablon może składać się z dowolnej liczby stron.przykładowy szablon eksportu PDF 3DWypełniając cyfra pole obszar 3D wstaw na stronie: możemy określić, na której ze stron szablonu ma być osadzony nasz model

Kolejną czynnością jest określenie pozycji oraz gabarytów wstawianego obszaru 3D względem kartki szablonu. Obszar ten będzie przestrzenią, w której znajdzie się model 3D:lokalizacja modelu 3D w pliku PDFFunkcja informacje o właściwościach obiektów pozwala zdecydować czy do pliku PDF 3D trafią szczegółowe informacje o każdym z elementów modelu.szczegóły elementów modeluWskazówka:

Zaznaczenie opcji podgląd po wykonaniu pliku PDF 3D spowoduje jego automatyczne otwarcie po wygenerowaniu w przeglądarce plików PDF. Zalecamy używanie przeglądarki PDF firmy Adobe®:

pobierz Adobe® Acrobat Reader®

Comments are closed.