Podparcie krokwi słupem – kombi-blok

Poparcie krokwi, krokwi narożnej czy też krokwie koszowej zwykle realizowane jest za pomocą płatwi. Bywają jednak takie sytuacje, gdy zastosowanie płatwi jest kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. W takich nietypowych sytuacjach konieczne jest bezpośrednie podparcie elementów za pomocą słupa.

Kombi-blok słup z mieczem i podwaliną
Standardowe narzędzia dostępne w module konstrukcja dachu nie przewidują możliwości bezpośredniego podparcia słupem elementów takich jak krokiew narożna, koszowa czy też zwykła. Słupy są bezpośrednio powiązane z płatwiami. Dlatego został przygotowany specjalny kombi-blok słup z mieczem i podwaliną umożliwiający wykonanie takiego zadania. Narzędzie zostało tak zbudowane, aby umożliwić podparcie dowolnego elementu, bez względu czy jest on nachylony, czy też ustawiony na poziomo. Po za słupem można wstawić również miecze oraz podwalinę.

Parametry słupa
Definicja parametrów słupa zakłada:

 • określenie materiału z którego jest wykonany
 • przekrój elementu: szerokość i wysokość
 • ustawienie względem osi elementu podpieranego
 • typ połączenia słupa: dolne oraz górne

Długość słupa określa podwalina. W przypadku jej braku, opcja podwalina – rzędna dolnej krawędzi DK określa dolną krawędź słupa.

Parametry podwaliny
Definicja parametrów podwaliny zakłada:

 • opcjonalne jej zastosowanie, funkcja wyboru tak/nie determinuje jej obecność lub brak
 • określenie materiału z którego jest wykonana
 • przekrój elementu: szerokość i wysokość
 • długość podwaliny
 • orientację podwaliny względem elementu podpieranego: równolegle lub prostopadle
 • rzędna dolnej krawędzi podwaliny określa wysokościowe umiejscowienie podwaliny; podana wartość mierzona jest od punktu 0,0 globalnego układu współrzędnych

Parametry mieczy
Definicja parametrów mieczy zakłada:

 • opcjonalne ich zastosowanie, funkcja wyboru tak/nie determinuje ich obecność lub brak
 • określenie materiału z którego są wykonane
 • przekrój elementu: szerokość i wysokość
 • kąt nachylenia miecza określony przez odległość osiowa elementów w pionie oraz w poziomie; odległość w poziomie mierzona jest zawsze w stosunku do krótszego (niższego) elementu.
 • typ połączenia mieczy ze słupem i elementem podpieranym

Parametry połączenia
Zakładka określa definicję parametrów połączeń wybranych przy definicji parametrów słupa oraz mieczy

Wstawianie słupa
Procedura wstawienia słupa za pomocą kombi-bloku wymaga wyboru komendy 7 system – 8 wstaw – 2 KB – XoY. W oknie kombi-blok, z list należy wybrać kombi-blok z katalogu konstrukcje/słupy o nazwie słup z mieczem i podwaliną. W oknie dialogowym należy określić parametry elementów: słup, miecze oraz podwalina. Po potwierdzeniu wprowadzonych danych za pomocą przycisku OK.

Program powraca do okna graficznego i oczekuje wskazaniu punktu wstawienia słupa. Do jego lokalizacji można wykorzystać punkty lokalizacji. W kolejnym kroku należy wskazać element, który ma zostać podparty słupem np. krokiew, krokiew narożną.

Przesuwanie, usuwanie, edycja parametrów
Wstawiony słup z elementami dodatkowymi to kombi-blok, dlatego jest w pełni edytowalny. Można zmieniać jego parametry np. przekroje. Usunięcie kombi-bloku spowoduje usuniecie jego wszystkich elementów składowych. Jeśli zachodzi konieczność można również zmienić położenie słupa.

Comments are closed.