Podparcie krokwi narożnej słupem – blokowanie elementów

Automatyczne systemy rozwiązywania konstrukcji dachu to ogromna siła programu Dietrich’s. Każdy, kto spróbował pracy w programie wie jak proporcjonalnie niewielką ilość danych należy wprowadzić aby dostać szczegółowe rozwiązanie dowolnej więźby dachowej.

Systemy wbudowane w program czuwają nad zgodnością danych i zależnościami między poszczególnymi parametrami dachu. Jednak cały czas należy pamiętać że jest to automat, “robot” działający według ustalonego algorytmu. Jego zachowanie może nie zawsze być w 100% zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli zachodzi taka konieczność możemy w każdej chwili wyłączyć poszczególne elementy więźby dachowej z automatycznej kontroli.

Blokowanie elementów

Przykład – Podparcie krokwi narożnej słupem

Element typu słup jest ściśle powiązany z płatwią, którą podpiera. W miejscu, w którym chcemy wprowadzić słup należy wstawić najpierw tymczasową płatew a następnie klikając na niej prawym przyciskiem myszy podeprzeć ją słupem.

podparcie płatwi słupempodparcie krokwi narożnej słupemZablokowanie słupa funkcją 5 konstrukcja – 03 blokuj elementy pozwala bez konsekwencji usunąć zbędną płatew. Zablokowany słup można połączyć z krokwią narożną wybraną funkcja z grupy 6 obróbki.

Wskazówka: Przed usunięciem płatwi można rozbić połączenie krokiew narożna – płatew na liście obróbek krokwi narożnej. Po usunięciu płatwi pozostanie po niej zacios sercowy. Można go wykorzystać do połączenia krokwi ze słupem docinając pionową belkę do poziomu zaciosu.

zacios sercowy krokwi narożnejpodparcie krokwi narożnej słupem

Odblokowanie elementów

Możliwe jest również przywrócenie pierwotnej funkcjonalności blokowanych elementów funkcją 5 konstrukcja – 04 odblokuj elementy. W momencie odblokowywania element jest natychmiast przeliczany i dostosowywany do bieżących parametrów dachu. Warunkiem jest aby blokowane elementy nie uległy znaczącym modyfikacjom w innych modułach. Np. zmiana przynależności MOS może bezpowrotnie zablokować taki element.

Zależności systemowe

Funkcje, dla których blokowanie elementów jest obojętne i nie wywołuje żadnych dodatkowych skutków to:

Funkcje uwzględniające blokowane elementy to:

  • edycja elementów konstrukcji więźby dachowej – elementy blokowane przestają być edytowalne w module konstrukcja dachu (5 konstrukcja – 02 edycja). Zachowują swój kształt i położenie w momencie ich blokowania bez możliwości uwzględniania późniejszych zmian w geometrii dachu. Możliwe jest natomiast wykonywanie na nich operacji obróbczych
  • przeliczania elementów konstrukcji więźby dachowej – elementy blokowane są pomijane w procesie analizy więźby (5 konstrukcja – 9 przelicz). Ich położenie nie jest uzależnione od późniejszych zmian w geometrii dachu
  • usuwanie elementów – elementy blokowane nie mogą zostać usunięte w module konstrukcja dachu poleceniem 5 konstrukcja – 05 usuń. Pamiętać należy, że w sytuacji w której usunięta zostaje cała grupa w systemie MOS usunięty zostaje również przynależy do niej, zablokowany element. Usunięcie np. lukarny lub okna połaciowego spowoduje usunięcie wszystkich elementów przynależnych, również tych zablokowanych.

 

Comments are closed.