Podział płyt i belek na długości

Elementy konstrukcji, których długość przekracza dostępne wymiary handlowe lub możliwości transportowe należy podzielić na mniejsze. Podział długich elementów można wykonać za pomocą prostego rozcięcia elementu. Dzielić można elementy typu belka, kształtownik oraz płyta.

Cięcie – moduły konstrukcja ściany/stropu

Najprostszą formą podziału elementów jest cięcie. Do tego celu należy zastosować komendę 6 obróbki – 3 cięcie – 6 cięcie. W wyniku operacji powstają dwa elementy. Linia może być prostopadła lub ukośna w stosunku do osi elementu. Operacja realizowana jest dwuetapowo. W pierwszym kroku użytkownik wskazuje płaszczyznę roboczą oraz metodę definicji linii cięcia.

Wybór płaszczyzny roboczej dla cięcia separacyjnego

 • płaszczyzna widoku – płaszczyzna aktualnego widoku ekranu. Wybór płaszczyzny cięcia zostanie dokonany w aktualnym widoku ekranu.
  • selekcja linia – wybór linii cięcia
  • punkt-punkt – wybór dwóch punktów określających linię cięcia

płaszczyzna widok ściany

 • przekrój pionowy – płaszczyzna przekroju pionowego. Program przechodzi automatycznie w tryb widoku dla przekroju pionowego.
  • selekcja linia – wybór linii cięcia
  • punkt-punkt – wybór dwóch punktów określających linię cięcia

płaszczyzna przekrój pionowy

 • przekrój poziomy – płaszczyzna przekroju poziomego. Program przechodzi automatycznie w tryb widoku dla przekroju poziomego.
  • selekcja linia – wybór linii cięcia
  • punkt-punkt – wybór dwóch punktów określających linię cięcia

płaszczyzna przekrój poziomy
W drugim kroku określane są parametry cięcia separacyjnego w oknie płaszczyzna cięcia.

parametry cięcia separacyjnego

 • przesunięcie płaszczyzny cięcia – docelowe położenie płaszczyzny cięcia można kontrolować za pomocą przesunięcia. Dozwolone są wartości dodatnie jak i ujemne.

definicja linii cięcia

 • szczelina – szerokość szczeliny między elementami podziału. Dozwolone są wartości dodatnie jak i ujemne.

definicja szczeliny - podział elementów

Cięcie – moduł D-CAM

Podział elementów cięciem separacyjnym w D-CAM jest rozbudowany i podzielony na wiele funkcji. Funkcje są dostosowane do płaszczyzny w której ma się dokonać podział elementu. 

 • płaszczyzna – cięcie separacyjne według dowolnej płaszczyzny zdefiniowanej przez użytkownika.
 • pionowe – cięcie separacyjne według płaszczyzny pionowej
 • poziome – cięcie separacyjne według płaszczyzny poziomej
 • _I_ oś – cięcie separacyjne prostopadłe do osi elementu
 • XoY – cięcie separacyjne według płaszczyzny równoległej do XoY
 • YoZ – cięcie separacyjne według płaszczyzny równoległej do YoZ
 • ZoX – cięcie separacyjne według płaszczyzny równoległej do ZoX
 • _I_ widok – cięcie separacyjne według płaszczyzny prostopadłej do aktualnego widoku modelu

Cięcie – moduł konstrukcja dachu

Funkcje cięcia separacyjnego dla modułu konstrukcja dachu są dostosowane do specyfiki dachu i nachylenia połaci dachowych. Dostępny zestaw narzędzi jest powiązany z nachyleniem połaci dachowych.

Wybór metody i płaszczyzny roboczej dla cięcia separacyjnego

płaszczyzna widoku – płaszczyzna aktualnego widoku ekranu. Wybór płaszczyzny cięcia zostanie dokonany w aktualnym widoku ekranu.

płaszczyzna widoku ekranu

 • pionowe cięcie – cięcie separacyjne według płaszczyzny pionowej
  • selekcja linia – wybór linii cięcia
  • punkt-punkt – wybór dwóch punktów określających linię cięcia
 • prostopadle do połaci – cięcie separacyjne według płaszczyzny prostopadłej do wskazanej połaci dachu
  • selekcja linia – wybór linii cięcia
 • poziome cięcie – cięcie separacyjne według płaszczyzny poziomej
  • selekcja linia – pozioma linia okapu lub kalenicy
 • równoległe do połaci dachu – cięcie separacyjne według płaszczyzny równoległej do wskazanej połaci dachu
  • połać dachu – wybór połaci dachu

płaszczyzna ZoX elementu – płaszczyzna ZoX według lokalnego układu współrzędnych elementu. Program przechodzi automatycznie w tryb widoku z boku elementu, czyli płaszczyzny ZoX. Funkcja umożliwia wybór dodatkowych elementów w widoku, które są pomocne przy wyznaczaniu płaszczyzny cięcia lecz nie podlegają operacji podziału

płaszczyzna ZoX elementu - widok z boku

 • selekcja linia – wybór linii cięcia
 • punkt-punkt – wybór dwóch punktów określających linię cięcia
 • poziome cięcie – wybór punktu przez których przechodzi pozioma płaszczyzna cięcia

Comments are closed.