Belka jedno/wieloprzęsłowa ze wspornikiem

Szczególnym schematem statycznym są belki przęsłowe ze wspornikami. W takim przypadku analiza SGU wymaga porównania ugięć uzyskanych zarówno w przęsłach oraz na wspornikach. Ocena uzyskanych wyników nie powinna polegać jedynie na porównaniu wartości ale również ich zwrotu. W szczególnych przypadkach pojawi się ujemna strzałka ugięcia, której wartość może w sposób znaczący wpłynąć na docelowy przekrój wymiarowanego elementu.

Przypadek belka jedno/wieloprzęsłowa z krótkim wspornikiem

To szczególna sytuacja. Belka równomiernie obciążona posiada dodatnią strzałkę ugięcia w przęśle i ujemną na wsporniku. Choć wartość ugięcia w przęśle jest znaczna, to nie ona ma decydujący wpływ na przekrój poprzeczny elementu. Sztywność elementu oraz małe obciążenia wspornika spowoduje, że wartość ujemnej strzałki ugięcia w porównaniu do ustalonych limitów będzie miała decydujące znaczenie na wyniki obliczeń.

Belka z małym wspornikiem - uwzględniona odwrotna strzałka. Wyniki obliczeń uwzględniona odwrotna strzałka.

W takim przypadku warto jest się zastanowić jaki wpływ będzie miało przemieszczenie do góry belki na wsporniku. Jeśli nie wpływa negatywnie na konstrukcję, może warto pominąć w obliczeniach ujemne strzałki ugięcia dla wsporników, aby nie zaburzały wyników obliczeń ?

Przypadek belka jedno/wieloprzęsłowa z krótkim wspornikiem – pominięte ujemne strzałki ugięcia

DC-Statik umożliwia pominięcie ujemnych strzałek ugięcia na wspornikach. Opcja jest dostępna w zakładce – kryteria obliczeniowe. Opcja wpływa na wyniki obliczeń, dlatego jej stosowanie wymaga świadomej decyzji projektanta.

 

Comments are closed.