Indywidualny opis ściany

Dodatkowe wyróżnianie ścian indywidualną nazwą/opisem jest kluczowe przy pracach prefabrykacyjnych oraz montażowych. Może stanowić podstawę tworzenia własnych warunków automatycznej zabudowy ściany w systemie AKS. Program Dietrich’s daje kilka możliwości w tym zakresie.

Zmiana nazwy typu ściany

Definicja typu ściany wymaga nadania sporządzonym ustawieniom unikalnej nazwy. Od wersji 19 programu dodatkowa funkcja nazwa typu ściany (3-02) pozwala na lokalną zmianę nazwy typu ściany. Pozwala to wyróżnić zmienione w modelu, specjalne ściany bez zapisywania ich w bibliotece typów ścian. Często używane nazwy mogą zostać zapisane w formie listy w celu ich szybkiego wprowadzania. Lista taka przechowywana jest w pliku:

..\DIETRICHS..\WINVOR\POL\WAusName.vor.

Wprowadzenie własnych nazw następuje poprzez edycję tego pliku w notatniku. Informacje te mogą zostać wykorzystane w różnych narzędziach typu: rysunki, kombi-bloki, AKS, itp. poprzez zastosowanie:

auto-tekst zmienna systemowa
#TS# ETyp

Dodatkowa nazwa typu ściany

Od wersji 20 programu definicja typu ściany zawiera osobne pole do wprowadzenia dodatkowej nazwy typu ściany. Nie zmienia ona oryginalnej nazwy ustawień. Pozwala doprecyzować opisem np. funkcje lub przeznaczenie ściany. Często używane nazwy mogą zostać zapisane w formie listy w celu ich szybkiego wprowadzania. Lista taka przechowywana jest w pliku :

..\DIETRICHS..\WINVOR\POL\WZusWaTyp.vor.

Wprowadzenie własnych nazw następuje poprzez edycję tego pliku w notatniku. Informacje te mogą zostać wykorzystane w różnych narzędziach typu: rysunki, kombi-bloki, AKS, itp. poprzez zastosowanie:

auto-tekst zmienna systemowa
#WzTyp# EzTyp

Nazwa ściany

Od wersji 18 programu każda ze ścian może posiadać dodatkowy atrybut w postaci indywidualnej dodatkowej nazwy. Nazwa ta nadawana jest poprzez funkcję atrybuty (3-04) w module ściana (masowo od v20) oraz konstrukcja ściany (indywidualnie). Informacje te mogą zostać wykorzystane w różnych narzędziach typu: rysunki, kombi-bloki, AKS, itp. poprzez zastosowanie:

auto-tekst zmienna systemowa
#SN# ENa

 

Comments are closed.