Rysowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych

Rysowanie brył ścian odbywa się w module ŚCIANA w wygodnym widoku z góry. Czynność ta musi zostać poprzedzona definicją właściwej kondygnacji oraz pożądanego typu ściany. W celu rozpoczęcia czynności wprowadzania ścian należy wybrać z górnego menu polecenie typ ściany (2-3).

Okno wstawiania ściany podzielone jest na kilka sekcji. Pierwsza, górna z nich dotyczy typu ściany. Po wyborze właściwych, wcześniej przygotowanych ustawień wyświetlane są na szaro podstawowe informacje o naszym wyborze.

Środkowa część okna dotyczy orientowania ściany w rzucie z góry. Opcje te są zapisane w typie ściany lecz mogą zostać poddane edycji. Zmiany te są lokalne i nie wpływają na zapisany typ ściany

 • połączenie – pozwala określić czy ściany podczas rysowania wchodzą w interakcje z sąsiednimi ścianami tworząc połączenia typu narożnik lub trójnik:
  wszystkie pojedynczo żadne
  pozwala na indywidualny wybór każdego połączenia
 • pozycjonowanie – pozwala określić, którą z charakterystycznych linii ściany użytkownik będzie rysować kontur ścian budynku:
  oś odniesienia front tył środek wybór
  pozwala na indywidualny wybór linii pozycjonującej
 • kierunek wstawiania – określa, w którą stronę ściana będzie zwrócona frontem:
  prawy > lewy lewy > prawy wybór
  pozwala na indywidualny wybór strony w którą będzie zwrócona ściana

Kolejna opcja, kondygnacja pozwala wybrać zdefiniowane wcześniej kondygnacje. Wybór z listy innej niż bieżąca powoduje automatyczne przeniesienie na wskazaną kondygnacje w module ŚCIANA.

Ostatnia najniższa część okna wyświetla zapisane w typie ściany informacje o jej wysokości. Opcje te są aktywne i dają możliwość wprowadzania zmian w stosunku do definicji ściany. Zmiany te są lokalne i nie wpływają na zapisany typ ściany

Comments are closed.