Definicja wysokości ścian

Wraz ze zmianą systemu definicji kondygnacji nastąpiły również zmiany w sposobie określenia wysokości ścian. Nowe rozwiązania zostały zaczerpnięte z powszechnie stosowanych programów architektonicznych. Dzięki nim możliwa jest szybka modyfikacja wybranej kondygnacji i automatyczne dopasowanie całego budynku.

Poziomy odniesienia

Wysokość ścian jest definiowana za pomocą poziomów odniesienia. Zaplanowane zostały dwa poziomy odniesienia jeden dla dolnej, a drugi dla górnej krawędzi ściany. Dodatkowo przewidziane zostały odsunięcia korygujące. Wybór poziomów odniesienia może być dokonany na kilka sposobów:

  • na etapie definicji typu ściany funkcja 2 budynek/wiązar – 2 Edytor typ ściany

Definicja typu ściany

  • w momencie wstawiania ściany funkcja 2 budynek/wiązar – 3 typ ściany

Wstawianie ściany

  • edytując wysokość ściany 3 edycja ścian – 03 wysokość

Edycja wysokości ściany

Dolna krawędź ściany

Dla dolnej krawędzi ściany poziomem odniesienia jest poziom dolnej krawędzi kondygnacji, do której przynależy ściana (DK kondygnacji-aktualnej). Użytkownik może wprowadzić odsunięcie. Wartość dodatnia spowoduje skrócenia ściany, wartość ujemna jej wydłużenie.

Dolna krawędź ściany - poziom odniesienia 

Górna krawędź ściany

Dla górnej krawędzi ściany można zastosować cztery różne poziomy odniesienia.

DK górnej-kondygnacji
W tym przypadku poziom górnej krawędzi ściany jest powiązany z kondygnacją znajdującą się bezpośrednio nad ścianą. Jeśli nie będzie zdefiniowanej kondygnacji nad ścianą, to jej wysokość osiągnie wartość standardową równą 3,5m.

Górna krawędź ściany - poziom odniesienia - DK kondygnacji górnej
Wybór DK górnej-kondygnacji jako poziomu odniesienia będzie miał dynamiczne konsekwencje. Zmiana parametrów górnej kondygnacji spowoduje zmianę wysokości ścian.

GK warstwy 0 górnego stropu / DK warstwy 0 górnego stropu

W tym rozwiązaniu poziom górnej krawędzi ściany jest ograniczony stropem znajdującą się bezpośrednio nad ścianą. Jeśli nie będzie stropu nad ścianą, to jej wysokość osiągnie wartość standardową równą 3,5m. Użytkownik ma do wyboru dolną oraz górną krawędź warstwy konstrukcyjnej stropu (warstwa 0).

Górna krawędź ściany - poziom odniesienia - GK warstwy 0 górnego stropuGórna krawędź ściany - poziom odniesienia - DK warstwy 0 górnego stropu
Wybór stropu jako poziomu odniesienia będzie miał dynamiczne konsekwencje. Zmiana poziomu stropu spowoduje zmianę wysokości ścian.

DK kondygnacji-aktualnej

Jest to rozwiązanie bazujące na koncepcji definicji ścian w starszych wersjach niż v14.x. Użytkownik definiuje wysokość ściany wprowadzając odsunięcie OA. Jeśli nie zostanie podana wartość odsunięcia lub jej wartość będzie równa zero, to jej wysokość osiągnie wartość standardową równą 3,5m.

Górna krawędź ściany - poziom odniesienia - DK kondygnacji-aktualnej + odsunięcie OA
Wybór tej opcji ma statyczne konsekwencje. Zmiana parametrów górnej kondygnacji lub poziomu stropu nie spowoduje zmiany wysokości ścian.

Comments are closed.