Obróbka odcięcie w module ściana strop wiązar

Funkcja cięcie jest podstawową obróbką edytująca długość elementu. Może zarówno skracać jak i wydłużać elementy, a nawet fazować ich boki. Jej użycie w dowolnym module programu wymaga przejścia dwóch etapów:

 1. wyboru płaszczyzny cięcia – zależnie od modułu:
 2. edycji płaszczyzny cięcia – niezależnie od modułu

1 . Wybór płaszczyzny cięcia w module: konstrukcja ściany/stropu/wiązara

W modułach tych funkcję cięcia wywołuje polecenie: obróbki – cięcia – odcięcie (6-3-1)
Okno wyboru płaszczyzny daje 3 możliwości określenia widoku, w którym zdefiniowane będzie cięcie:

 • płaszczyzna _|_ widoku – zachowuje bieżący widok na przegrodę. Cięcie odbywa się prostopadle do bieżącego widoku. Kierunek płaszczyzny może być wyznaczony poprzez wskazanie dowolnej linii “linia” lub dwóch punktów “punkt – punkt
 • płaszczyzna _|_ sekcja pionowa – tworzy widok w poprzek danej przegrody, zgodny z położeniem sekcji pionowej – widok prostopadły do osi X przegrody. Cięcie odbywa się prostopadle do tego widoku. Jej kierunek może być wyznaczony poprzez wskazanie dowolnej linii “linia” lub dwóch punktów “punkt – punkt
 • płaszczyzna _|_ sekcja pozioma – tworzy widok wzdłuż danej przegrody, zgodny z położeniem sekcji poziomej – widok prostopadły do osi Z (ściana, wiązar) lub Y (strop) przegrody. Cięcie odbywa się prostopadle do tego widoku. Jej kierunek może być wyznaczony poprzez wskazanie dowolnej linii “linia” lub dwóch punktów “punkt – punkt

W każdym z widoków należy określić kierunek przebiegu płaszczyzny cięcia poprzez wskazanie linii lub dwóch punktów. Określona w ten sposób płaszczyzna cięcia będzie prostopadła do bieżącego widoku na konstrukcję.

konstrukcja dachu

W module tym funkcję cięcia wywołuje polecenie: obróbki – cięcia – odcięcie (6-3-1). Okno wyboru płaszczyzny daje 2 możliwości określenia widoku, w którym zdefiniowane będzie cięcie:

 • wybór płaszczyzny – zachowuje bieżący, dowolny widok. Cięcie odbywa się w jednej z czterech wybranych przez użytkownika płaszczyznach, niezależnych od bieżącego widoku:
  • pionowa – tworzy zawsze pionową płaszczyznę cięcia względem globalnego układu współrzędnych. Jej kierunek może być wyznaczony poprzez wskazanie dowolnej linii “linia” lub dwóch punktów “punkt – punktpionowe cięcie w dachu
  • _|_ połaci – tworzy płaszczyznę cięcia prostopadła do wskazanej przez użytkownika połaci dachu. Jej orientacji można dokonać tylko przyciskiem “linia”. Wybrana linia jest rzutowana pionowo na płaszczyznę połaci (na górną płaszczyznę warstwy 0) i od tego miejsca tworzy prostopadłą do połaci płaszczyznę cięciaprostopadłe cięcie w dachu
  • pozioma – funkcja zaprojektowania jako poziome cięcie oparte na charakterystycznych krawędziach dachu. Tworzy poziomą płaszczyznę cięcia według wybranej, poziomej krawędzi połaci dachu (przycisk “linia”). W pierwszej kolejności system prosi o wskazanie połaci. Następnie należy wybrać jedną, poziomą krawędź dachu – poziomy okap; kalenicę; krawędź otworu; itp. Na jej poziomie zostanie utworzone cięcie. Wybór krawędzi innej niż pozioma spowoduje utworzenie nachylonej lub nawet pionowej płaszczyzny cięcia (godnie z kątem nachylenia krawędzi).poziome cięcie w dachu
  • || połaci – tworzy płaszczyznę cięcia równoległą do wskazanej przez użytkownika połaci dachu. Jej definicja dostępna jest tylko z przycisku “połać dachu”.cięcie równoległe do dachu

uwaga: zależnie od wybranej płaszczyzny cięcia aktywne stają się różne przyciski do definicji jej przebiegu (przyciski sekcji płaszczyzna widoku). Wybranie przycisku z dolnej części okna (sekcja płaszczyzna ZoX elementu) spowoduje cięcie w trybie opisanym poniżej.

 • płaszczyzna ZoX elementu – tworzy widok równoległy do boku wybranego/ciętego elementu. Cięcie odbywa się prostopadle do utworzonego widoku. Jeśli wybranych elementów jest więcej, płaszczyzną widoku będzie bok pierwszego, wybranego elementu ze zbioru. Kierunek cięcia może być określony poprzez wskazanie dowolnej linii “linia” lub dwóch punktów “punkt – punkt”. Przycisk “poziome cięcie” tworzy płaszczyznę poziomą w danym widoku (równoległą do poziomych krawędzi ekranu, niekoniecznie równoległą do XoY), poprzez wskazanie dowolnego punktu, przez który ma ona przebiegać.ciecie w widoku krokwi

 

Comments are closed.