Obróbka odcięcie – parametry

Funkcja cięcie jest podstawową obróbką edytująca długość elementu. Może zarówno skracać jak i wydłużać elementy, a nawet fazować ich boki. Jej użycie w dowolnym module programu wymaga przejścia dwóch etapów:

  1. wyboru płaszczyzny cięcia – zależnie od modułu:
  2. edycji płaszczyzny cięcia – niezależnie od modułu

2. Edycja płaszczyzny cięcia

Okno edycji płaszczyzny cięcia daje kilka opcji modyfikujących cięcie.

Najważniejszą z nich jest możliwość przesunięcia wyznaczonej płaszczyzny. Przesunięcie odbywa się równolegle do niej, o wartość podaną w polu “przesunięcie płaszczyzny cięcia:

Zaznaczenie pola wyboru “zapisz przesunięcie” pozwala zapamiętać wpisaną wartość przesunięcia. Wartość będzie automatycznie wprowadzona przy kolejnej operacji cięcia, nawet po zamknięciu modelu. Zapamiętana wartość jest unikalna dla każdego z modułów. Brak zaznaczenia tego pola będzie skutkował wprowadzeniem, za każdym razem wartości 0.0 dla przesunięcia

Zaznaczenie pola wyboru “usuń obróbkę końcową” usuwa wszystkie obróbki typu cięcie limitujące długość przycinanego obiektu. Obróbki są usuwane tylko z tego końca, który podlegać będzie wydłużeniu lub skróceniu.

W przypadku skracania belki istotne jest, która część belki ma ulec skróceniu, a która ma pozostać na swoim miejscu. Po wyznaczeniu płaszczyzny program domyślnie wybiera dłuższą część belki jako stałą, a krótszą odcina. Prezentowane jest to graficznie poprzez cieniowanie stałej części belki i brak cieniowania na części odcinanej. W przypadku konieczności zmiany tej decyzji użytkownik może posłużyć się dwoma przyciskami w górnej części okna:

  • kierunek odcięcia – punkt – pozwala na graficzne wskazanie jednej lub drugiej strony płaszczyzny (dowolny punkt). Wybrana strona będzie kierunkiem wydłużania belki lub w przypadku skracania wskaże tą część belki, która ulegnie skróceniu/odcięciu. W przypadku dowolnego cięcia D-CAM (3-4-1) opcja ta pozwala dodatkowo na wskazanie punktu, przez który przebiegać będzie zdefiniowana wcześniej płaszczyzna.
  • kierunek odcięcia – zamień – pozwala odwrócić bieżący kierunek cięcia

Comments are closed.