Widok 3D

Widok 3D to bardzo funkcjonalne i użyteczne narzędzie. Znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach: prezentacja projektu, konsultacje i rewizje do projektu, projektowanie detali oraz przygotowanie dokumentacji rysunkowej. Funkcja dostępna jest od wersji 20 programu

widok 3D 

Widok 3D to swego rodzaju zapis zawartości ekranu. Zapisany zostaje widok modelu oraz jego powiększenie. Projektant może dokonać wyboru w zakresie preferowanej płaszczyzny roboczej, przypisanej do widoku. Zakres obiektów 3D prezentowanych na ekranie można kontrolować z poziomu ustawień trybu prezentacji, za pomocą funkcji filtr (aktywacja elementów) lub tego, co aktualnie znajduje się na ekranie (zapisz bieżące ustawienia). Widok 3D może zawierać również elementy rysunkowe w postaci linii, tekstów, czy wymiarów. Do ich kontroli wykorzystywany jest system warstw rysunkowych. 

Definicja widoku 3D

Widok 3D to funkcja dostępna w module D-CAM. Za pomocą komendy 9 widoki/przekroje – 7 widok 3D zostaje uruchomiona funkcja i wywołane okno widok 3D. Okno zawiera następujące elementy:

widok 3D - definicja

 • lista zdefiniowanych widoków 3D
 • nowa – opcja umożliwia definicję nowych widoków 3D. Wybór tej opcji skutkuje przejęciem do kolejnego etapu definicji parametrów widoku.
 • edycja – opcja umożliwia edycję parametrów już istniejących widoków. Wybór tej opcji skutkuje przejęciem do kolejnego etapu, edycji parametrów widoku.
 • usuń – opcja umożliwia usuwanie zbędnych widoków 3D
 • zapisz bieżące ustawienia widoku – to opcja umożliwiająca szybką edycję już istniejących i zapisanych widoków. Jej zastosowanie spowoduje bezpośrednie przejęcie parametrów aktualnego widoku modelu.
 • ok i koniec – przyciski kończą działanie definicji i zamykają okno widok 3D 

Parametry widoku 3D

Kluczowe dla widoku 3D parametry określają zakres i sposób prezentowanych elementów modelu. Okno składa się z następujacych opcji:

 • nazwa ustawień – opcja umożliwia zapis ustawień ogólnych widoku 3D. 
 • nazwa widoku – nazwa widoku 3D. Dozwolone jest stosowanie liter, cyfr, spacji oraz znaków specjalnych.
 • kierunek widoku – orientacja widoku modelu, czyli punkt z którego patrzymy na model
 • powiększenie i środek obrotu – opcja umożliwi zapisanie aktualnego powiększenia modelu i jego środek obrotu dla widoku 3D
 • płaszczyzna robocza – opcja umożliwia wybór aktywnej płaszczyzny roboczej dla widoku 3D
 • warstwy rysunkowe – opcja umożliwia zarządzanie prezentacją elementów rysunkowych 2D na widoku 3D. Za pomocą warstw rysunkowych można kontrolować zakres prezentowanych elementów.
 • tryb prezentacji – to kluczowa opcja kontrolująca zakres prezentowanych obiektów 3D. Widok 3D może zawierać jedynie te obiekty, które są dostępne, widoczne w trybie prezentacji.
 • filtr: elementy aktywne = widoczne – opcja umożliwia dodatkowe odfiltrowanie obiektów do widoku 3D. Do tego celu stosowany jest filtr aktywacji obiektów
 • wybór elementów widocznych – to szybki i efektywny sposób wyboru obiektów za pomocą widoczności na ekranie. Do widoku 3D są wybrane jedynie obiekty widoczne na ekranie w momencie definicji widoku 3D.

Przy każdej z w/w opcji znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie pola wyboru spowoduje zapisanie parametrów ustawień danej opcji do widoku. Wybór widoku 3D spowoduje modyfikację aktualnych ustawienia i dostosowanie do parametrów zapisanych w widoku 3D. Brak zaznaczenia spowoduje, że dla wybranej opcji parametry zostaną określone według aktualnych ustawień w programie.

Lista widoków 3D

Lista z wszystkimi widokami 3D znajduje dostępna jest w module D-CAM. Okno ze strukturą modelu zawiera w sekcji D-CAM podkategorię widok 3D. To w niej są zawarte wszystkie zapisane widoki 3D. Wybór widoku 3D z listy spowoduje zmianę zakresu i sposobu prezentacji modelu.

Widok 3D – rysunek

Zapisany widok 3D można wykorzystać do wykonania rysunku. Funkcja generowania rysunków 1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek widok D-CAM, umożliwia wykonanie rysunku wg zawartości zapisanego widoku 3D. Opcja widok 3D – rysunek dynamiczny pozwala na wybór zapisanego widoku 3D. Dodatkową wartością takiego rozwiązania jest zmiana statusu rysunku ze statycznego na dynamiczny, czyli aktualizację jego treści w przypadku zmian w modelu 3D lub ustawień rysunkowych.

 

 

 

 

Comments are closed.