Wstawianie stolarki otworowej – okna i drzwi

Okna oraz drzwi są obiektami ściśle związanymi ze ścianami. Procedura wstawiania stolarki polega na wyborze właściwej komendy oraz ściany. Po określeniu wymaganych parametrów dla stolarki otworowej następuje proces jej wstawiania w ściany. 

Pozycjonowanie stolarki

System pozycjonowania położenia stolarki otworowej może bazować na zewnętrznych krawędziach lub na punkcie środkowym. Wybór metody jest zależny od sytuacji.

System pozycjonowania stolarki otworowej - okna i drzwi

 

  • Lokalizacja okna/drzwi na środku ściany lub odcinka, sugeruje zastosowanie metody środek. W tym przypadku punkt uchwytu znajduje się na środku okna/drzwi. Punkt docelowy na ścianie wyznacza środek ściany lub odcinka.
  • Lokalizacja okna/drzwi oparta na odległości od krawędzi okna/drzwi do krawędzi np. ściany, sugeruje zastosowanie metody odstęp. W tym przypadku uchwyt znajduje się na zewnętrznej krawędzi okna/drzwi. Punkt docelowy na ścianie wyznacza finalne położenie lub punkt bazowy dla przesunięcia do położenia końcowego.

Okno wstawiania stolarki otworowej - okna i drzwi

Wybór sposobu wstawiania dokonywany jest w oknie dialogowym parametry otworu za pomocą jednego z przycisków odstęp lub środek.

Bez względu na zastosowaną metodę, po wyborze punktu docelowego na ścianie, na ekranie pojawi się okno przesunięcie od punktu odniesienia. Opcja umożliwia modyfikację położenia okna wzdłuż ściany o podaną wartość. Kierunek przesunięcia określa:

System pozycjonowania stolarki otworowej - okna i drzwi, dodatkowe pzresuniecie

  • wartość dodatnia – przesunięcie zgodne ze zwrotem strzałki na oknie/drzwiach
  • wartość ujemna – przesunięcie przeciwne do zwrotu strzałki na oknie/drzwiach 

Drzwi – kierunek otwierania i położenie zawiasów

Parametry otworu drzwiowego jakie jak kierunek otwierania oraz położenie zawiasów najwygodniej jest kontrolować metodą graficzną. W trakcie procesu wstawiania drzwi, po określeniu docelowego ich położenia można przystąpić do wyboru kierunku otwierania. Prawidłowe położenie akceptujemy lewym przyciskiem myszy, zmianę położenia wywołujemy za pomocą prawego przycisku myszy. 

Kontrola kierunku otwierania drzwi - do środka, na zewnątrz

Kolejny krok to ustalenie położenia zawiasów. Prawidłowe położenie akceptujemy lewym przyciskiem myszy, zmianę położenia wywołujemy za pomocą prawego przycisku myszy. 

Kontrola kierunku położenia zawiasów - lewa, prawa strona

Edycja – kierunku otwierania i położenie zawiasów

Edycja kierunku oraz położenia zawiasów jest możliwa po wstawieniu drzwi. W przypadku wyboru opcji szablonu (system konstrukcji makiety okna – zakładka info/system), bezpośrednio w zakładce konstrukcja są dostępne opcje: kierunek, zawiasy oraz typ otworu.

Wybór zalecanego systemu kombi-bloków skutkuje nieco inną procedurą. Konieczny jest wybór kombi-bloku, który będzie makietą drzwi. Edycji kierunku oraz położenia zawiasów dokonujemy w parametrach kombi-bloku. Zakładka konstrukcja opcja typ.

Typy stolarki otworowej

System oferuje ograniczony typoszereg okien oraz drzwi. Pod tym pojęciem kryje się kształt otworu okiennego lub drzwiowego.

Rodzaje drzwi

prostokątne

4 okna/drzwi – 1 graficznie – 1 prostokątne

drzwi prostokątne

ukośne

4 okna/drzwi – 1 graficznie – 2 ukośne

drzwi ukośne

szpiczaste

4 okna/drzwi – 1 graficznie – 3 szpiczaste

drzwi szpiczaste

łukowe

4 okna/drzwi – 1 graficznie – 4 łukowe

drzwi łukowe

Rodzaje okien

prostokątne

4 okna/drzwi – 8 graficznie – 1 prostokątne

okno prostokątne

ukośne

4 okna/drzwi – 8 graficznie – 2 ukośne

okno ukośne

szpiczaste

4 okna/drzwi – 8 graficznie – 3 szpiczaste

okno szpiczaste

romb

4 okna/drzwi – 8 graficznie – 4 romb

okno romb

łukowe

4 okna/drzwi – 8 graficznie – 5 łukowe

okno łukowe

okrągłe

4 okna/drzwi – 8 graficznie – 6 okrągłe

okno okrągłe

UWAGA !

Za wyborem typu podąża również możliwość wyboru makiety okna lub drzwi. Jest on zawężony do wybranego typu: dla drzwi prostokątnych można wybrać tylko makietę drzwi prostokątnych.

Comments are closed.