Symbole stolarki otworowej na rysunkach

Sposób oznaczenia stolarki otworowej na rysunku rzut kondygnacji zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest opcja parametry – prezentacja okien/drzwi. Prezentacja jest realizowana za pomocą symboli, a nie makiet obiektów.

Parametry – prezentacja okien/drzwi

Opcja dostępna jest przy generowaniu rysunku rzut kondygnacji 1 plik – 01 rysunki – 4 rysunek – rzut kondygnacji oraz w module ściany – tryb prezentacji 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji. Opcja zawiera podział na parametry dla otworów okiennych oraz drzwiowych.

Parametry - prezentacja okien/drzwi

Drzwi

typ rozwierne – kąt otwarcia – opcja dla drzwi rozwiernych. Kontroluje kąt otwarcia skrzydła drzwiowego. Podawana wartość wyrażona jest w stopniach i dopuszcza wpisy wartości w przydziale od 0 do 360 stopni.

Symbol drzwi - kąt rozwarcia skrzydła

typ przesuwne – oznaczenie kierunku – opcja dla drzwi przesuwnych. Kontroluje położenie i wielkość symbolu kierunku przesuwu skrzydła drzwiowego

Symbol drzwi - skala symbolu drzwi przesuwnych

Definicja otworu drzwiowego przewiduje w zakładce otwór surowy, podopcji skrzynka, określenie parametrów parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Jeżeli projektant wprowadził wymagane dane w tym zakresie kolejne opcje umożliwiają kontrolę prezentacji parapetów (progów). Zostało wprowadzone rozróżnienie dla drzwi osadzonych w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.

Symbol drzwi - prezentacja parapetu/progu

parapet – zew ściana, zewnątrz – prezentacja gabarytów (obrysu) zewnętrznego parapetu/progu drzwi osadzonych w ścianach zewnętrznych

wewnątrz – prezentacja gabarytów (obrysu) wewnętrznego parapetu/progu drzwi osadzonych w ścianach zewnętrznych

parapet – wew ściana – prezentacja gabarytów (obrysu) zewnętrznego i wewnętrznego parapetu/progu drzwi osadzonych w ścianach wewnętrznych

Okna

prezentacja ramy stolarki – opcja określa prezentację ramy okiennej, niezależnie w stosunku do makiety okna. Opcja posiada dwa warianty:

  • szkic – to prosta prezentacja ramy okna w formie prostokąta z lewej i prawej strony okna. Wymiary prostokąta związane są z przyjętymi wymiarami makiet okien (kombi-blok lub szablon)
  • linia środkowa – to prezentacja osi okna. Linia umieszczona jest w połowie grubości ramy okna przyjętej w makietach okien (kombi-blok lub szablon)

Symbol okien - sposób prezentacja okna

typ rozwierne – kąt otwarcia – opcja dla okien rozwiernych. Kontroluje kąt otwarcia skrzydła okiennego. Podawana wartość wyrażona jest w stopniach i dopuszcza wpisy wartości w przydziale od 0 do 360 stopni.

Symbol okien - kąt rozwarcia skrzydła

typ przesuwne – oznaczenie kierunku – opcja dla okien przesuwnych. Kontroluje położenie i wielkość symbolu kierunku przesuwu skrzydła okiennego

Symbol okien - skala symbolu okna przesuwnego

Definicja otworu okiennego przewiduje w zakładce otwór surowy, podopcji skrzynka, określenie parametrów parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. Jeżeli projektant wprowadził wymagane dane w tym zakresie kolejne opcje umożliwiają kontrolę prezentacji parapetów (progów).

Symbol okien - prezentacja parapetu

parapet, zewnątrz – prezentacja gabarytów (obrysu) zewnętrznego parapetu okien

wewnątrz – prezentacja gabarytów (obrysu) wewnętrznego parapetu okien

 

 

 

Comments are closed.