Edycja okien i drzwi – cechy, położenie, usuwanie

Elementy stolarki otworowej: okna i drzwi wstawione do modelu budynku można poddawać edycji. Zmiany mogą mogą dotyczyć cech: gabarytów, makiety, itp. jak również położenia. Funkcja usuwania jest tak oczywista jak sama możliwość wstawiania. Narzędzia do obsługi okien oraz drzwi zostały rozdzielone, specjalne do okien i specjalne do drzwi. Zakres zmian jest ograniczony do wybranego typu okna lub drzwi np. prostokątne. Edycja nie daje możliwości zamiany typu okna lub drzwi z prostokątnego na ukośne lub szpiczaste.

Przesuń

Funkcja umożliwia zmianę położenia okna 4 drzwi/okna – 01 przesuń lub drzwi 4 drzwi/okna – 2 przesuń w modułach ściana i konstrukcja ściany. Zakres działania obu komend jest nieco inny:

  • w module ściana, funkcja zmienia lokalizację okna lub drzwi tylko wzdłuż ściany, wysokość parapetu/nadproża nie podlega zmianie
  • w module konstrukcja ściany zmianie może podlegać lokalizacja wzdłuż ściany oraz wysokość parapetu/nadproża.

Zmianę położenia można wykonać dwoma sposobami:

Edycja okien i drzwi - opcja przesuń

  • graficznie – wskazując punkt początkowy, a następnie punkt docelowy na ekranie graficznym
  • przyrosty – prawy przycisk myszy wywołuje okno z przyrostami dX, dY, dZ. Zakres dostępny danych jest ograniczony w przypadku modułu ściana tylko dX, a w przypadku konstrukcji ściany dX, dZ. Zwrot przesunięcie określa wartość +/- przyrostu. Funkcja posiada dynamiczny podgląd docelowej lokalizacji.

Edycja

Funkcja umożliwia edycję podstawowych parametrów okien 4 drzwi/okna – 02 edycja lub drzwi 4 drzwi/okna – 3 edycja w modułach ściana i konstrukcja ściany. Funkcja umożliwia zmianę:

Edycja cech okien i drzwi

  • gabarytów okna/drzwi
  • systemu makiet kombi-blok/szablon oraz makiet (okno jednoskrzydłowe ↔ dwuskrzydłowe)
  • kierunku otwierania i położenie zawiasów
  • detali obudowy okna/drzwi dla systemów AKS

Usuń

Funkcja umożliwia usuwanie okien 4 drzwi/okna – 03 usuń lub drzwi 4 drzwi/okna – 4 usuń w modułach ściana i konstrukcja ściany. Działanie komendy skutkuje usunięciem otworu w ścianie oraz makiety okna/drzwi.

Przelicz

Funkcja umożliwia przeliczenie makiet i obudowy okien 4 drzwi/okna – 04 przelicz lub drzwi 4 drzwi/okna – 5 przelicz w modułach ściana i konstrukcja ściany. Działanie jest konieczne w przypadku zmiany cech ściany np. grubość w której zostały umieszczone elementy stolarki.

Edycja okien i drzwi - opcja przelicz

Kopiuj

Funkcja umożliwia kopiowanie cech wskazanych okien 4 drzwi/okna – 05 kopiuj lub drzwi 4 drzwi/okna – 6 kopiuj w modułach ściana i konstrukcja ściany. Funkcja kopiuje parametry i daje możliwość ich edycji. Działanie funkcji przypomina wstawienie okien/drzwi według skopiowanych parametrów. Zakres działania obu komend jest nieco inny:

  • w module ściana, funkcja umożliwia wstawianie okien i drzwi w dowolnie wskazanych ścianach
  • w module konstrukcja ściany, wstawianie okien i drzwi jest ograniczone do aktualnej ściany

 

Comments are closed.