Rysunek-belki – przerwania belki

Generowanie rysunków warsztatowych długich elementów zwykle sprawiało sporo problemów. Jedna skala rysunkowa nie sprzyjała przejrzystości rysunków. Aby zmieścić cały element na formatce papieru A4 lub A3 należało go mocno zmniejszyć. Rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie przerwań w rysunkach belek od wersji 19 programu Dietrich’s

rysunek-belki

Tworzenie rysunków warsztatowych belek może być wykonane z dowolnego modułu konstrukcyjnego (KONSTRUKCJA ŚCIANY/STROPU/DACHU; WIĄZAR; D-CAM) poleceniem rysunek-belki (1-01-4). W parametrach rysunku należy umożliwić tworzenie przerwań belki. W pierwszej zakładce “graficzna reprezentacja” należy zaznaczyć opcję przerwania belki – automatycznie. Spowoduje to skrócenie tych wszystkich odcinków belki, które spełnią poniższe kryteria.

Wyrwania na rysunkach elementów - parametry wyrwania

co jest skracane?

Skróceniu podlegają “puste” odcinki belek. Program wyszukuje takie fragmenty belki, na których nie występują zmiany kształtu przekroju wywołane makrami obróbczymi. Zmiany wykonane operacjami logicznymi (różnica; suma; iloraz) nie są brane pod uwagę. Projektant ma kontrolę nad długością “pustych” odcinków, które mogą podlegać skróceniu.

Wyrwania na rysunkach elementów - rysunek bez wyrwania

Opcja przerwania belki – max długość odcinka (min. długość pustego odcinka) określa granicę długość “pustego” fragmentu belki – odcinki dłuższe bądź równe tej wartości będą przerwane na rysunku. „Puste” odcinki, krótsze od tej wartości będą prezentowane w całości.

Wyrwania na rysunkach elementów - rysunek z wyrwaniem

Długość odcinków mierzona jest po osi x elementu, od zarysu jednej obróbki do zarysu kolejnej obróbki. W przypadku wierceń odległość mierzona jest od osi obróbki, a nie do jej zarysu.

o ile jest skracane?

Skrócenie określane jest procentowo. Opcja przerwania belki – skrócenia odcinków w [%] pozwala wprowadzić wartość procentową w zakresie od 0 do 100. Oznacza ona, że taki procent odcinka belki zostanie wycięty z rysunku i zastąpiony przerwaniem.

Uwaga:

  • Wartość 0 spowoduje brak przerwania “pustych” odcinków belki nawet jeśli są dłuższe od wartości w polu przerwania belki – min. długość pustego odcinka
  • Wartość 100 spowoduje całkowite usunięcie “pustych” odcinków belki z rysunku dłuższych od wartości w polu przerwania belki – min. długość pustego odcinka

linia wymiarowa

Wyrwania na rysunkach wpływają na system wymiarowania na rysunkach. Odległość między wyrwaniami skracają rzeczywistą długość, dlatego „sztuczne” wartość na linii wymiarowej otrzymują podkreślenie. 

Przykład:

Pusty odcinek belki, podlegający skróceniu ma długość równą 100 cm. Jego skrócenie o 70% wytnie z rysunku odcinek belki o długości 70 cm. Prezentowane będzie 15 cm belki od obróbki do przerwania i 15 cm za przerwaniem do kolejnej obróbki.

Wyrwania na rysunkach elementów - rysunek z wyrwaniem, opis wyrwania

Uwaga:

Odległość między liniami przerwania na rysunku jest stała i nie podlega edycji. Nie jest uwzględniana przy procentowym skracaniu odcinka.

Comments are closed.