Edycja położenia, orientacji i połączeń ścian

Definicja parametrów ściany na etapie jej wstawiania do modelu uwzględnia aspekty związane z połączeniem ścian oraz ich orientacją. Te cechy można swobodnie edytować również dla ścian istniejących w modelu. Zestaw dedykowanych funkcji umożliwia sprawne uzyskanie oczekiwanych efektów.

edycja połączeń/długości

 • narożnik (3-1) – to specjalny rodzaj zakończenia ścian wiążący ze sobą końce dwóch ścian. Wydłuża lub skraca łączone ze sobą ściany. Dwusieczna kąta łączonych ścian wyznacza zakres przenikania poszczególnych warstw ścian przez narożnik. 

Połączenie ścian w narożniku

 • trójnik (3-2) – to specjalny rodzaj połączenia wiążący koniec jednej ściany z drugą ścianą w dowolnym jej miejscu. Wydłuża lub skraca wybraną ścianę do wskazanej ściany. Warunkiem jest aby wskazana ściana znajdowała się na przedłużeniu edytowanej ściany.

 • podział (3-3) – powoduje rozbicie połączenia typu narożnik lub trójnik. Długość rozbitej ściany jest przyjmowana zgodnie z długością linii odniesienia ściany sprzed rozbicia.

Trójnik ścian - podział połączenia ścian

 • dopasowanie (3-4) – wydłuża lub skraca wybraną ścianę do linii wybranej przez użytkownika z możliwością późniejszej, numerycznej korekty. Linia nie musi być prostopadła do ściany. Miejsce wyboru edytowanej ściany wskazuje, która część ściany ma zostać (istotne tylko przy skracaniu ściany). 

Edycja długości ścian o wolnym końcu

 

edycja położenia

 • przesuń – przesuwa w poziomie wskazaną, pojedynczą ścianę o zadaną wartość. Przesunięcie następuje zawsze w kierunku prostopadłym do ściany. 

Edycja położenia ściany - przesuwanie

 • kondygnacja – przesuwa wszystkie ściany ze wszystkich kondygnacji (również stropy) w poziomie metodą graficzną (z punktu do punktu)
 • orientacja – pozwala odwrócić układ warstw ściany w stosunku do całej kondygnacji. Funkcja zamienia front ściany na tył i odwrotnie co wpływa na kierunek patrzenia na ścianę oraz może wpłynąć na położenie osi odniesienia. Zmiany orientacji można dokonać w dwóch trybach do wyboru:

Edycja orientacji ściany

  • krawędź zew – zachowuje stałą pozycje ściany
  • oś odniesienia – zachowuje stałą pozycje osi odniesienia. Jeśli nie znajduje się ona dokładnie w połowie grubości ściany przesunięciu ulegnie pozycja ściany.

 

Comments are closed.