Edycja kształtu ścian

O kształcie ściany decyduje wiele czynników. W większości przypadków wynikają one z bezpośredniej obecności takich obiektów jak okna i drzwi, połać dachowa oraz strop. Zmiana kształtu ściany następuje automatycznie. Projektant dysponuje dodatkowymi narzędziami, za pomocą których może wpływać na kształt ściany.

podział ściany

  • podział-długość (3-08-1) – dzieli jedną ścianę na dwa niezależne odcinki w dowolnym punkcie na długości ściany. Punkt ten jest rzutowany prostopadle na ścianę, a podział następuje zawsze linią prostopadłą do ściany.

Podział ściany na długości

  • podział-wysokość (3-08-2) – dzieli ścianę na dwie niezależne ściany. Podział może być wykonany tylko w poziomie. Wysokość punktu podziału jest ustalana poprzez podanie jego wysokości względem bieżącej kondygnacji.

Podział ściany na wysokości

  • przesuń (3-08-3) – przesuwa styk dwóch ściany o identycznych parametrach występujących w jednej linii i stykających się ze sobą, lub ścian podzielonych wcześniej na długość (podział-długość). Przesuwa styk dwóch ściany o identycznych parametrach występujących jedna nad drugą (w tej samej kondygnacji), lub ścian podzielonych wcześniej na wysokość (podział-wysokość) poprzez ustalenie nowego poziomu podziału względem bieżącej kondygnacji.

Edycja długości ściany - przesuwanie styków jednakowych ścian

  • połącz (3-08-4) – scala w jedną dwie ściany o identycznych parametrach występujące, w jednej linii i stykające się ze sobą, lub ściany podzielone wcześniej na długość (podział-długość) lub wysokość (podział-wysokość)

Scalanie ścian o jednakowych parametrach

edycja dowolnego kształtu

Ściana, tak jak inne rodzaje obiektów 3D może zostać poddana obróbkom, które nadadzą jej nowy kształt. Do tego celu można wykorzystać większość obróbek o charakterze “zewnętrznym” tj. odcięcia, wycięcia, zaciosy itd. Będzie to miało wpływ na kształt konturów zewnętrznych wszystkich warstw ściany. Aby tak się stało konieczne jest, po wprowadzeniu obróbek przeliczenie konturów w nowym kształcie. W tym celu, w module konstrukcja ściany należy wybrać polecenie początek (3-6) właściwej ściany. Przeliczenie ściany systemem AKS nie wymaga tej operacji. Wszystkie obróbki o charakterze “wewnętrznym” tj. wiercenia, gniazda itd. nie mają wpływu na wewnętrzne kontury warstw. Te powinny być kreowane za pomocą otworów typu drzwi, okna, wnęki.

Przykłady

Ściana szczytowa bez wprowadzania dachu

W przypadku braku modułu dach, ściany szczytowe można uzyskać za pomocą obróbki odcięcia (6-3-1). Linię cięcia prowadzimy po docelowej linii połaci dachu

Edycja kształtu ściany za pomocą obróbki odcięcia - ściana szczytowa bez dachu

UWAGA: wprowadzenie odcięć spowoduje utratę pierwotnej informacji o długości ściany – powstanie ściana trójkątna. W sytuacji jak na rys. powyżej należy wprowadzić dodatkowe, pionowe odcięcia przywracające odpowiednią długość ściany.

Ogniomurek

Ogniomurek, czyli niska ścianka wystająca powyżej połaci dachu. Interakcja ścian z dachem typ połaci (2-3, 2-8, 2-9) umożliwia docięcie ściany do wybranej warstwy połaci dachowej bez możliwości dodatkowej kontroli wysokości. Ogniomurek można uzyskać stosując funkcję odcięcia podobnie jak w poprzednim przypadku. Linię cięcia prowadzimy wg. linii połaci dachu z dodatkowym odsunięciem równym wysokości ogniomurka.

Edycja kształtu ściany za pomocą obróbki odcięcia - ogniomur

Ściana z uskokami w dolnej lub górnej części.

Uskoki ścian najlepiej jest realizować za pomocą opcji wnęka (4-9). Wycięcie w ścianie realizowane jest na pełną głębokość ściany, tak jak okna i drzwi, lecz nie generują symboli stolarki otworowej. Zaletą jest również pełna kontrola położenia i wymiarów wycięcia za pomocą wnęk.

Edycja kształtu ściany za pomocą wnęk - uskoki ściany

Comments are closed.