Rysunek – belki – wymiary

Wymiary

System wymiarowania standardowych belek na rysunkach warsztatowych nie wymaga specjalnych ustawień w zakładce wymiary. Obróbki elementów takie jak: zacios, czopy, gniazda, itp. wymiarowane są automatycznie. Gabaryty elementów wymiarowane są wg ustawień w zakładce ustawienia bazowe. Zakładka wymiary jest dedykowana do wymiarowania dodatkowego parametrów obróbek elementów więźby dachowej.

Zacios

Sekcja poświęcona wymiarowaniu i opisowi obróbki zacios zwykły.

Rysunek warsztatowy belki - wymiarowanie zaciosów

zacios w planie – opcja umożliwia wstawienie wymiaru określającego położenie zaciosu w poziomie, na rzucie z góry

linia wymiarowa – dolna strona krokwi – opcja umożliwia wstawienie wymiaru określającego położenie zaciosu na dolnej stronie krokwi

baza linii wymiarowej – opcja umożliwia kontrolę położenia punktu początkowego dla linii wymiarowej od bazy dla położenia zaciosów. Dostępne warianty to:

  • początek elem – początek elementu
  • koniec elem – koniec elementu

nadzacios – rys – opcja umożliwia określenie typu nadzaciosu w formie graficznej na rysunku za pomocą linii przerywanej:

  • pionowy (LO) – nadzacios pionowy – pionowa linia
  • prostopadły (RO) – nadzacios prostopadły – prostopadła linia

nadzacios – opis – opcja umożliwia wybór opisu nadzaciosu w postaci wartości oraz oznacznia

  • pionowy (LO) – oznaczenie i wartość nadzaciosu pionowego – LO 0,140
  • prostopadły (RO) – oznaczenie i wartość nadzaciosu prostopadłego – RO 0,140

Dowolny zacios i zacios narożny/koszowy

Dwie sekcja poświęcone wymiarowaniu i opisowi obróbek dowolny zacios oraz zacios koszowy i narożny. Posiadają identyczne opcje

rzędna GK zaciosu – opcja umożliwia wymiarowanie rzędnej górnej krawędzi zaciosu za pomocą znacznika poziomu. Znacznik poziomu występuje jedynie w przypadku gdy płaszczyzna zaciosu jest pozioma.

wymiar w planie – opcja umożliwia wstawienie wymiaru odległości między punktami przecięcie krawędzi płatwi z krawędziami elementu na widoku z góry elementu

położenie GK zaciosu – opcja umożliwia wstawienie dodatkowego wymiaru wyznaczającego położenie górnej krawędzi zaciosu na linii określającej położenie zaciosu w widoku z boku

nadzacios – opis – opcja umożliwia wybór opisu nadzaciosu w postaci wartości oraz oznaczenia

  • pionowy (LO) – oznaczenie i wartość nadzaciosu pionowego – LO 0,140
  • prostopadły (RO) – oznaczenie i wartość nadzaciosu prostopadłego – RO 0,140

Znaczniki

Sekcja poświęcona wymiarowaniu znaczników. Wymiarowanie znaczników jest możliwe po ich wygenerowaniu. Brak znaczników na elementach uniemożliwi ich wymiarowanie.

Rysunek warsztatowy belki - wymiarowanie znaczników

wymiar szeregowy – opcja umożliwia wstawienie linii wymiarowej szeregowej do wymiarowania znaczników

wymiar od bazy – opcja umożliwia wstawienie linii wymiarowej od bazy do wymiarowania znaczników

wymiar szeregowy/od bazy – opcja umożliwia wstawienie linii wymiarowej szeregowej/od bazy do wymiarowania znaczników. Wybór tej opcji zastępuje opcje w/w.

Wiercenia

Sekcja poświęcona wymiarowaniu i opisowi obróbki wiercenia.

Rysunek warsztatowy belki - wymiarowanie wierceń

wymiarowanie wierceń – opcja umożliwia wstawienie linii wymiarowej położenia osi wiercenia. Linia wymiarowa posiada opis określający średnicę wiercenia oraz jednostkę, w której została wyrażona. Wymiarowanie wiercenia jest realizowane na widoku z boku oraz na widoku z góry

etykietowanie wierceń – opcja umożliwia opis głębokości wiercenia w przypadku wierceń nie przelotowych

wymiarowanie głębokości wierceń od czoła (A) – opcja umożliwia opis głębokości wiercenia w przypadku wierceń nie przelotowych wykonywanych od czoła lub końca elementu.

 

Comments are closed.