Rysunek – belki – blok tekstowy

Blok tekstowy

Pole tekstowe to blok tekstu zawierający dodatkowe informacje związane z elementem prezentowanym na rysunku. Zakładka określa jakie informacje pojawią się w polu tekstowym. Formatowanie za pomocą stylu tekstu jest realizowane z poziomu zakładki ustawienia bazowe, opcja jednostki blok tekstowy – styl tekstu.

W przypadku braku zaznaczania przy poniższych opcjach, pole tekstowe zawierało będzie jedynie informację o skali w jakiej został wykonany rysunek. Jeżeli został wyznaczony środek ciężkości i masa elementu, to w polu tekstowym pojawi się informacja o rzeczywistej masie elementu oraz symbol środka ciężkości na elemencie.

Rysunek warsztatowy belki - blok tekstowy na rysunku

przeznaczenie – opcja umożliwia prezentację funkcji elementu w konstrukcji np. murłata, krokiew, krokiew koszowa

przekrój BxH – opcja umożliwia prezentację przekroju elementu. Jednostki w jakich wyrażony jest przekrój oraz separator definiowany jest w zakładce ustawienia bazowe, opcja jednostki

NrE – nr elementu – opcja umożliwia prezentację numeru elementu przypisanego do niego

NrZ – nr zamówienia – opcja umożliwia prezentację numeru zamówienia przypisanego do niego

NrS x ilość elementów – opcja umożliwia prezentację numeru sortowania przypisanego do niego oraz ilość elementów o takim numerze

NrD – opcja umożliwia prezentację numeru elementu na liście z drewnem przypisanego do niego

długość wg zestawienia – opcja umożliwia prezentację całkowitej długości elementu zgodnej z wartością w zestawieniu materiałów.

nachylenie – opcja umożliwia prezentację kąta nachylenia elementu

MOS – konstrukcja – opcja umożliwia prezentację informacji o przynależności elementu do części obiektu np. DA PO1 (DA – dach, PO1 – połać nr 1)

pakiet/element – opcja umożliwia prezentację informacji o przynależności elementu do pakietów (prefabrykatów) np. paneli ściennych, stropowych lub dachowych

masa belki – opcja umożliwia prezentację masy elementu bez konieczności wyznaczania środka ciężkości

 

Comments are closed.