Rysunek – belki – Ustawienia bazowe

Ustawienia bazowe

Ustawienia bazowe określają podstawowe informacje o elemencie na rysunku. Są to informacje o charakterze opisowym: blok tekstu, etykieta oraz wymiarowym: długość, szerokość, czy rzędne początku i końca elementu.

Rysunek warsztatowy belki - ustawienia bazowe

system etykietowania – określa opis elementu na rysunku

system jednostek – wybór systemu jednostek bloku tekstu, etykiet oraz podstawowym parametrów dla ustawień bazowych

profil końcowy – etykieta – pole zaznaczenia, które generuje opis ozdobnych zakończeń elementów w formie tekstowej: profil wklęsły, wypukły

etykieta – styl tekstu – wybór stylu tekstu dla etykiet elementu

blok tekstowy – styl tekstu – wybór stylu tekstu dla bloku tekstu

Opis podstawowych parametrów elementu można dostosować do elementów według ich przeznaczenia. Do dyspozycji jest 6 opcji:

  1. długość zestawienia – linia wymiarowa opisująca długość całkowita elementu
  2. długość trasowania – linia wymiarowa opisująca długość po górnej krawędzi
  3. wymiar poziomy – poziomy wymiar gabarytów elementu. Zasadny w przypadku elementu nachylonych. W przypadku braku nachylenia lub jego pominięcia pokrywa się z wymiarem długość zestawienia
  4. przekrój elementu – linie wymiarowa opisujące przekrój elementu na widoku z boku oraz z góry
  5. rzędna pocz/koniec – rzędna wysokościowa początku i końca elementu. Prezentowane wartości uwzględniają rzeczywiste położenie elementu w modelu.
  6. etykieta elementu – prezentacja etykiety elementu na rysunku. Opcja powiązana z systemem etykietowania. Do pojawienia się etykiety wymagane są obie opcje.

Rysunek warsztatowy belki - ustawienia bazowe

Ustawienie można dostosować do przeznaczenia elementów. Środkowa kolumna opisana jako przeznaczenie posiada wolne pola, aktywowane w momencie ustawienia kursora na nim lub użycia niebieskiej strzałki.

Comments are closed.