Rysunek – belka – graficzna reprezentacja

Graficzna reprezentacja

Sekcja ustawień reprezentacja graficzne determinuje sposób prezentacji elementu na rysunku. Zarządza układem graficznym oraz zawartością rysunku: ilością i ustawieniem widoków.

Rysunek warsztatowy belki - graficzna reprezentacja

pomiń nachylenie elementu – opcja w formie pola zaznaczenia kontroluje prezentację elementu w rzeczywistym układzie jaki występuje w modelu z nachyleniem lub z jego pominięciem. W takim przypadku elementy „leży” poziomo. Opcja istotna z punktu widzenie elementów więźby dachowej: krokwi, krokwi narożnych i koszowych. Pominięcia nachylenia elementów uaktywnia opcje: widok koniec elementu, widok wszystkie boki, widok oba końce oraz tryb rzutowania.

Rysunek warsztatowy belki - pomiń nachylenie

metoda rzutowania – określa położenie widoków stron elementu na rysunku. Dostępne są dwie metody:

  • metoda 1 – zakłada następujący układ widoków: widok z dołu C, widok z prawej F, widok z góry E, widok z lewej D

Rysunek warsztatowy belki - metoda rzutowania 1

  • metoda 3 – zakłada następujący układ widoków: widok z góry E, widok z prawe Fj, widok z dołu C, widok z lewej D

Rysunek warsztatowy belki - metoda rzutowania 3

współczynnik rozstawu wymiarów – opcja skaluje odległość między liniami wymiarowymi oraz elementem. Dozwolone stosowanie wartości ułamkowych.

rozsunięcie widoków – to opcja określająca stałą odległość między widokami na rysunku. Wartość podana w oknie dialogowym uwzględnia aktualny system jednostek w modelu 3D. Podana odległość zostanie zachowana na wydruku jeżeli zmianie nie ulegnie skala rzutni rysunkowej.

Rysunek warsztatowy belki - widoki rozsunięcie

widok koniec elementu – opcja umożliwia dodanie jednego widoku elementu od strony początku belki

Rysunek warsztatowy belki - widok początek belki

widok wszystkie boki – opcja umożliwia wykonanie widoków wszystkich czterech ścian belki

Rysunek warsztatowy belki - widok wszystkie strony

widok oba końce – opcja umożliwia dodanie dwóch widoków elementu od strony początku i końca elementu. Opcja o podobnym charakterze jak widok koniec elementu lecz działa całkowicie niezależnie

Rysunek warsztatowy belki - widok początek/koniec belki

zachowaj oryginalny kolor belek – opcja umożliwia kontrolę koloru elementu na rysunku. W przypadku wyboru tej opcji rysunek belki otrzyma kolor taki sam jak w modelu 3D np krokiew – kolor czerwony, płatew – kolor niebieski. W przeciwnym przypadku rysunek zostanie wykonany w kolorze czarnym.

płatwie rysunek zbiorczy z podparciem – to specjalna opcja dedykowana dla elementów typu płatew (typ elementu 310 – 320). Wybór tej opcji spowoduje wygenerowanie rysunku zbiorczego płatwi oraz słupów i mieczy podpierających płatew. Choć mowa o rysunkach warsztatowych pojedynczych elementów, w tym przypadku powstanie rysunek zbioru powiązanych elementów.

Rysunek warsztatowy płatwi - konstrukcja podparcia

pokaż obiekty powiązane z geometrią – opcja dedykowana dla belek powstałych lub edytowanych w D-CAM. Funkcja (4 – 2), (4 – 4) w module D-CAM umożliwia powiązanie linii i punktów z elementami 3D. Wybór tej opcji będzie skutkował prezentacją na rysunku elementu również powiązanej z nim geometrii.

prezentacja symbolu długości – wybór opcji spowoduje dodaniem do rysunku elementu dodatkowego symbolu oznaczającego orientację osi (długości) elementu.

Rysunek warsztatowy belki - symbol długości

wiercenia jako koła / prostopadle do widoku, przelotowe/ – opcja umożliwia zmianę opisu geometrii otworu wiercenia z wieloboku na koło. Prezentacja w formie koło jest możliwa jednie na wierceń prostopadłych do płaszczyzny elementu.

schemat dachu – opcja generuje dodatkowy widok z rzutem więźby. Na schemacie, wyróżnione są elementy prezentowane na rysunku warsztatowym.

Rysunek warsztatowy belki - schemat dachu

schemat dachu – wymiary – opcja kontroluje wielkość widoku ze schematem dachu. Wartość podana w oknie dialogowym (a) uwzględnia aktualny system jednostek w modelu 3D

Rysunek warsztatowy belki - schemat dachu rozmiar widoku

prezentacja krawędzi (0/1/2/3/4, brak = wszystko) – opcja kontroluje prezentację krawędzi elementów według ich hierarchii. Zagadnienie zostało opisane w odrębnym artykule

Opcja związane z wyrwaniami na rysunkach elementów, czyli: przerwania belki – automatycznie, przerwania belki – max długość belki, przerwania belki – skrócenie odcinków w [%], została opisana w odrębnym artykule

Comments are closed.