Blokowanie przeliczania ścian/stropów/połaci

Kształt przegrody budowlanej to efekt interakcji z innymi przegrodami budowlanymi. Na kształt ścian ma wpływ zarówno strop jak i połać dachowa. Bywają jednak takie sytuacje, gdy uzyskany kształt przegrody w wyniku interakcji jest nie satysfakcjonujący. Działanie mechanizmu automatycznego przeliczania przegród budowlanych można wyłączyć, blokując wybraną ścianę, strop lub połać dachu.

Zasada działania blokady

Mechanizm blokujący interakcję przegród budowlanych działa zewnętrzne. To znaczy ma wpływ na interakcję między przegrodami budowlanymi różnych typów. Nie działa w obrębie tego samego rodzaju przegrody. Ściany zablokowane i nie zablokowane będą się łączyły w trójnikach i narożnikach, podobnie jak połacie dachowe między sobą. Zablokowana ściana nie zmieni swoje kształtu w przypadku interakcji z połacią dachową.

Blokowanie przegród budowlanych - zablokowana ściana Blokowanie przegród budowlanych - aktywna ściana

 

Odblokowanie

Mechanizm blokady przegród budowlanych może działać również odwrotnie. Ponowne zastosowanie funkcji (3-09) spowoduje jej odblokowanie. To wywoła komunikat włączeniu interakcji i możliwości przeliczenia kształtu przegród.

Blokowanie przegród budowlanych - komunikat o przeliczeniu kształtu przegrody

Status przegrody

Informacja o statusie przegrody w zakresie blokady jest prezentowana graficznie za pomocą kolorów:

  • kolor błękitny – przegroda aktywna i włączona interakcja
  • kolor czerwony – przegroda zablokowana i wyłączona interakcja

Blokowanie przegród budowlanych - status przegrody

Status przegrody jest prezentowany w momencie wywołania funkcji (3-09)

UWAGA!

W celu zachowania oryginalnego, niezmienionego kształtu ściany lub stropu blokadę należy założyć przed definicją połaci dachowych.

Comments are closed.