Weryfikacja modelu

Weryfikacja modelu to narzędzie do globalnego testu modelu pod kątem jakościowym oraz ilościowym. Za pomocą predefiniowanych warunków można weryfikować model, a wyniki analizy zostaną zapisane to pliku tekstowego w formie raportu. Graficzna prezentacja wyników pojawi się w modelu w postaci aktywacji obiektów nie spełniających postawionych warunków.

Weryfikacja modelu

Funkcja dostępna jest w module D-CAM 1 plik – 4 extra – 9 weryfikacja modelu.

Weryfikacja modelu - wybór zapisanego testu

Testowanie modelu polega na sprawdzeniu, czy obiekt spełnia stawiany mu warunek czy nie.

Weryfikacja modelu - schemat działania

Weryfikacja modelu umożliwia testowanie modelu pod kątem wielu warunków równocześnie. Dozwolone jest równoczesne testowanie parametrów: ścian, stropów, połaci dachowych oraz belek, kształtowników oraz płyt.

Weryfikacja modelu - warunki wielokrotne

Wyniki weryfikacji są zapisywane do tymczasowego pliku checklist.dsi. Każdy kolejny proces weryfikacji modelu spowoduje nadpisanie zawartości pliku checklist.dsi. Plik jest zlokalizowany w folderze programu Dietrich’s w podkatalogu danego projektu.

Testowane obiekty 

Narzędzie testuje 6 rodzajów obiektów w dwóch obszarach:

Weryfikacja modelu - wybór typu obiektów oraz warunków

 • Architektura:
  • ściany – CHECKWALL
  • pola stropowe – CHECKCEILING
  • połacie dachowe – CHECKROOF
 • Konstrukcja:
  • belki – CHECKBEAM
  • kształtowniki – CHECKPROFILEDBEAM
  • płyty – CHECKBOARD

weryfikacji podlegają obiekty o konkretnej nazwie

 • Architektura – nazwa ustawień typu przegrody
 • Konstrukcja – NrE (materiał)

Nazwa materiału lub typu przegrody może być zapisana bezpośrednio lub z wykorzystaniem wieloznacznika:

OSB -> tylko płyty OSB

*zewnętrzne ściany -> wszystkie typy ścian o nazwie kończącej się na „zewnętrzne ściany”

*ściany* -> wszystkie typy ścian o nazwie zawierającej „ściany”

* -> obiekty o dowolnym materiale lub nazwie typu przegrody

Warunki 

Do dyspozycji porównawczej są 3 parametry gabarytowe obiektu

 

 

belka/płyta

kształtownik

ściana

strop

połać

szerokość/grubość

B

WD

DD

FD

wysokość

H

WH

DH

FH

długość

L

WL

DL

FL

 

parametry można porównywać albo z konkretna wartością albo między sobą:

przykład 1:
ściana zewnętrzna*=WL<12[m]

przykład 2:
C24=B<=H

Każdy rodzaj obiektu może być opatrzony kilkoma warunkami sprawdzającymi różne materiały lub przegrody. Kolejne warunki zapisywane są jeden pod drugim

Jeżeli kilka warunków sprawdza ten sam obiekt (np. belki C24) to między kolejnymi wierszami warunków występuje zależność “i”. Obiekt przejdzie test pomyślnie jeśli każdy z warunków zostanie spełniony. Relacje między warunkami można kontrolować operatorami logicznymi – 

 • “&” logiczne “i”
 • “|” logiczne “lub”
przykład:
KVH=((H=0.16)&(L<2.7))|((H=0.12)&(L>2.7))

 

Comments are closed.