Widoki aksonometryczne konstrukcji

Zapis konstrukcji w formie rysunkowej stanowi podstawę do jej wykonania oraz montażu. Rysunki konstrukcji w formie widoków oraz przekrojów idealnie nadają się do wymiarowania i opisu. Nieco trudnej jest na ich podstawie wyobrazić sobie wygląd konstrukcji oraz kolejność montażu jej części składowych. Rozwiązaniem tego problemu są rzuty aksonometryczne, które świetnie oddają przestrzennych charakter konstrukcji.

Widoki aksonometryczne

Sposób prezentacji konstrukcji za pomocą widoków aksonometrycznych dostępny jest z poziomu modułów DACH, KONSTRUKCJA DACHU oraz D-CAM. Funkcją najczęściej wykorzystywaną jest widok dowolny 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 1 dowolny. Ustawienie właściwego widoku modelu następuje za pomocą ruchu myszki, który to z kolei wywołuje rotację samego modelu. Standardowe położenie środka obrotu, znajduje się w miejscu globalnego układu współrzędnych.

Widok aksonometryczny modelu konstrukcji

Jeżeli lokalizacja układu współrzędnych utrudnia właściwe ustawienie widoku można dokonać zmiany osi obrotu modelu. Korzystając ze środkowego przycisku myszy można wywołać menu podręczne. Pierwsza opcja oś-model umożliwia wskazanie punktu, który będzie stanowił centrum jego obrotu przy kolejnym wywołaniu komendy 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 1 dowolny.

Widok aksonometryczny modelu - zmiana osi obrotu konstrukcji

Widoki standardowe

Zmiana trybu widoku z aksonometrii na widoki standardowe za pomocą gotowych predefiniowanych ustawień. Użytkownik ma do dyspozycji trzy rozwiązania:

 

widok z góry/dołu – funkcja 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 2 widok z góry (XoY), zmienia ustawienia dowolnego widoku modelu na widok z góry lub z dołu. Wybór właściwego z nich poprzez wielokrotnych wybór funkcji. Widok z góry modelu konstrukcji
widok z boku lewa/prawa strona – funkcja 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 3 strony (YoZ), zmienia ustawienia dowolnego widoku modelu na widok z lewej lub z prawej strony. Wybór właściwego z nich poprzez wielokrotnych wybór funkcji. Widok z boku modelu konstrukcji

widok z przodu/tyłu – funkcja 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 4 strony (ZoX), zmienia ustawienia dowolnego widoku modelu na widok z przodu lub z tyłu. Wybór właściwego z nich poprzez wielokrotnych wybór funkcji.

Widok z frontu modelu konstrukcji

 

Menadżer widoków

Menadżer widoków to narzędzie do definiowania oraz zapisywania w formie ustawień widoku aksonometrycznego modelu. W tym celu najlepiej jest najpierw ustawić pożądany widok modelu metoda graficzną 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 1 dowolny. Następnie uruchomić menadżera widoków moduł DACH / KONSTRUKCJA DACHU 9 widoki/przekroje – 2 menadżer widoków lub D-CAM 9 widoki/przekroje – 1 widoki – 7 menadżer widoków i zapisać tak ustawiony widok. Nowe ustawienia zostaną zapisane w pliku ansichten.dsi (…\WINVOR\POL\).

Widok aksonometryczny modelu - menadżer widoków

 • Kąt do osi Z – opcja określa kąt pod jakim zostanie ustawiony punkt widoku na model. Kąt jest mierzony w płaszczyźnie pionowej, stosunku do kierunku osi Z.
  • 0 – widok równolegle do osi Z
  • 90 – widok prostopadle do osi Z
 • kąt w płaszczyźnie XoY – – opcja określa kąt pod jakim zostanie ustawiony punkt widoku na model. Kąt jest mierzony w płaszczyźnie poziomej, w stosunku do kierunku osi X.
  • 0 – widok równolegle do osi X
  • 90 – widok prostopadle do osi X

Widok aksonometryczny modelu - schemat definicji parametrów

 • kąt pochylenia płaszczyzny XoY – to dodatkowa opcja umożliwiająca pochylenie lub rotację płaszczyzny XoY
 • automatyczne dopasowanie powiększenia – ustawienia parametru powiększenia modelu. Dostępne są dwie opcje:
  • tak – rozmiar modelu widoczny na ekranie zostanie optymalnie powiększony i dopasowany
  • nie – rozmiar modelu widoczny na ekranie nie zostanie optymalnie powiększony i dopasowany

Comments are closed.