Usprawnione projektowanie

Od wersji 14.03 systemu Dietrich’s możliwe jest obracanie trójwymiarowym modelem konstrukcji w trakcie realizacji dowolnej funkcji. To ogromne ułatwienie podczas pracy z duża ilością elementów w widoku.

Dotychczas, do wykonywania chociażby dowolnego pomiaru modelu 3D należało się odpowiednio przygotować. Właściwe ustawienie konstrukcji było konieczne, by podczas trwania funkcji móc wskazać odpowiednie punkty. Teraz użytkownicy pracujący na wersji 14.03 mogą wypróbować kombinację przycisków:

Shift + ppm

Dla przykładu wybierzmy funkcję pomiar → pkt-pkt. Wskażmy pierwszy dowolny punkt po widocznej stronie konstrukcji.

2Następnie przytrzymując klawisz Shift oraz wciskając lewy przycisk myszy przesuwamy kursor w żądanym kierunku.

3Tryb pomiaru jest wciąż aktywny i po ustawieniu odpowiedniego widoku możemy kontynuować wybór drugiego punktu.

4Wskazówka
Klawisz Shift służy tylko uruchomieniu funkcji zmiany widoku. Aby obrać model należy trzymać wciśnięty lewy przycisk myszy. Klawisz Shift w tym czasie może zostać zwolniony.

 

Aktywną stała się również opcja przesuwania danego widoku podczas aktywnej, dowolnej funkcji programu. Przytrzymanie lewego przycisku myszy (bez klawisza Shift) pozwoli na przesuwanie widoku konstrukcji kursorem. Po ustawieniu odpowiedniego widoku wybrana funkcja nadal jest aktywna.

 

Comments are closed.