Prefabrykacja płytowa ścian – podział na panele

Prefabrykacja płytowa ścian jest stosowana powszechnie w budownictwie drewnianym. Zwykle cała ściana stanowi pojedynczy prefabrykat. Jest to rozwiązanie efektywne i ekonomiczne. Czasami zachodzi jednak potrzeba podziału ściany na mniejsze jednostki – panele. Powodem mogą być zbyt duży ciężar, wymiary lub po prostu wymogi technologiczne.

Podział ścian na panele

ściana szkieletowa z podziałem na paneleOperacji podziału ścian można dokonać z poziomu modułu ściana lub konstrukcja ściany. Do tego celu stosujemy uniwersalną komendę 7 system – 5 granice – 1 nowy. Następnie wskazujemy ścianę do podziału i określamy przedrostek dla opisu paneli. W kolejnym kroku wskazujemy graficznie punkty podziału ściany.

 

Wymiary paneli

edycja wymiarów paneliPunkty podziału ściany na panele określają ich wymiar. Zmiany wymiarów paneli można dokonać zmieniając położenie ich granicy za pomocą funkcji 7 system – 5 granice – 2 przesuń. Metodą graficzną wskazujemy punkt podziału (czerwona linia), a następnie podajemy wartość przesunięcia.

 

Usuwanie paneli

Usunięcie zbędnych paneli następuje przez usunięcie punktu podziału. Operację realizujemy za pomocą funkcji 7 system – 5 granice – 3 usuń. Konsekwencję tego działania jest zmiana systemu numeracji paneli. Nowy większy panel otrzymuje oznaczenie z przedrostkiem oraz pierwszym wolnym numerem.

Numeracja paneli

edycja numeracji paneliSystem numeracji paneli składa się z przedrostka w formie litery oraz dwucyfrowego numeru np. A01. Kolejność nadawania numerów jest związana z kolejnością wskazywania punktów podziału. Istnieje możliwość zmiany nadanych z automatu oznaczeń paneli w module konstrukcja ściany. Do tego celu służy komenda 7 system – 6 elementy – 1 renumeracja. Funkcja umożliwia zmianę przedrostka oraz numerów nadanych panelom. Jeśli chcemy dokonać zmiany jedynie dla jednego lub kilku paneli należy wybrać opcję „pojedynczy element. W tym przypadku kontrolujemy dla wybranego panela zarówno przedrostek jak i jego numer. W przypadku renumeracji wszystkich paneli w obrębie ściany wybieramy opcję „ok” i wskazujemy panele. O wartości numeru decyduje kolejność wyboru paneli.

Prezentacja paneliprezentacja podziału ściany na panele

Podział ściany na panele i ich opis można przedstawić w module konstrukcja ściany oraz ściana. W pierwszym przypadku należy wybrać komendę 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji i zaznaczyć jedynie opcję „elementy„.

 

Z kolei w przypadku modułu ściana należy wybrać ponownie komendę 1 plik – 7 ustawienia – 1 tryb prezentacji. Zaznaczyć opcję „ linie wymiarowe oraz etykiety …”. Wybrać z listy ustawienia i sprawdzić czy „rysunek rzut kondygnacji – parametry” ma wybraną opcję „podział ściany na panele”.

prezentacja podziału ściany na paneleprezentacja paneli na rzucie kondygnacji

Comments are closed.