Prefabrykacja płytowa ścian – konstrukcja paneli

Podział ściany na panele ma charakter funkcyjny. To znaczy, że elementy tworzące panel należą zarówno do grupy oznaczonej symbolem panela jak również do ściany. W tym układzie ściana ma charakter nadrzędny.

Manualna konstrukcja panela

Konstrukcję panela można wykonać w module konstrukcja ściany. Wstawiane elementy szkieletu jak i poszycia czy też łączniki przypisywane są automatycznie do paneli ściany. W tym procesie obowiązują pewne zasady. Elementy, które całkowicie mieszczą się w granicach pojedynczego panela są do niego przypisywane. Elementy przekraczające granicę pojedynczego panela nie zostają przypisane do żadnego z paneli.

Automatyczna konstrukcja panela  (poprzez AKS)

Asystent Konstrukcji Szkieletowych rozpoznaje i uwzględnia informację o podziale ściany na panele. Każdy z nich traktuje jak by był osobną ścianą. Dlatego konieczne jest poprawne zdefiniowanie w ustawieniach szkielet-system 4 zakończenia ścian – 10 połączenia. AKS automatycznie dzieli podwaliny i oczepy do wymiarów panela. Elementy zostają również automatycznie przypisane do paneli.Definicja połączenia paneli ściennych

Przypisanie elementów do paneli

Elementy wprowadzone przez projektanta, a nie przypisane do żadnego z paneli można przypisać do wskazanego panela. Do tego celu służy funkcja  7 system – 6 elementy – 2 dodaj-element. Następnie należy wybrać element lub ich grupę. Program sam zaproponuje panel do którego elementy mogą być przypisane.Przypisywanie elementów konstrukcji do panelaUWAGA !
Wybór elementów jest ograniczony jedynie do elementów wolnych. Nie przypisanych do żadnego z paneli. Aby przypisać element należący do innego panela należy go uprzednio „rozbić”.

Oddzielenie elementów od panela

Elementy błędnie przypisane do określonego panela można „rozbić”. Funkcja 7 system – 6 elementy – 3 rozbij spowoduje usunięcie informacji o przypisaniu elementu do określonego panela. Element stanie się wolnym i można go dopisać do innego panela.

Kontrola paneli

System podziału na panele wykorzystuje technologię MOS. Każdy panel to specjalna grupa stanowiąca jeden pakiet. Aby zweryfikować co zawiera wybrany panel, można wyświetlić jego zawartość korzystając z modułu D-CAM i funkcji 6 MOS – 6 MOS-pakiet. Na ekranie pojawi się okno pakiet zawierające listę wszystkich zdefiniowanych pakietów (paneli) w modelu. Narzędzie daje również możliwość edycji zawartości pakietów po przez bezpośrednie dodawanie wybranych elementów. Więcej o technologii MOS.Wyróżnianie elementów przynależnych do panela

 

Comments are closed.