Prefabrykacja płytowa ścian – dokumentacja paneli

Rysunek warsztatowy, montażowy czy poglądowy to wciąż podstawowe narzędzie produkcyjne. Pozwalają sprawnie i bezbłędnie przygotować  poszczególne części budynku. Ważne by zawierały właściwe informacje.

Rysunek rzut kondygnacji z podziałem na panele

Sposób podziału ścian na panele można przestawić na rysunku zbiorczym rzutu kondygnacji. Taki typ rysunku wydaję się być optymalnym rozwiązaniem na etap montażu paneli na budowie. Wybieramy funkcję 1 plik – 01 rysunki – 4 rzut kondygnacji. W oknie rysunek rzut kondygnacji – parametry i zakładce reprezentacja/etykietowanie należy zaznaczyć opcję „podział ściany na panele”. Na rysunku zostaną przestawione i opisane panele.schemat układu paneli ściennychRysunek konstrukcji ściany z podziałem na panele

Rysunek konstrukcji pojedynczej ściany może zawierać informację o jej podziale na panele i ich oznaczenia. Wybieramy funkcję 1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek – konstrukcja ściany. W oknie rysunek konstrukcji ściany – parametry i pierwszej zakładce elementy/etykiety należy określić „zakres obiektów na rysunku”. W tym przypadku wybieramy opcję ściana. W kolejnym kroku należy określić sposób opisu paneli na rysunku. Do tego celu służy zakładka wymiary oraz opcja „opis paneli”:

opis paneli na rysunku

  • pokaż prezentacja paneli w formie cieniowania różnymi kolorami
  • pokaż oznacz – prezentacja paneli w formie cieniowania różnymi kolorami i ich opis
  • wymiar od bazy – jak wyżej oraz wymiarowanie położenia granic paneli od bazy
  • wymiar szeregowy – jak wyżej oraz wymiarowanie położenia granic paneli szeregowe
  • szeregowy/od bazy – jak wyżej oraz wymiarowanie położenia granic paneli szeregowe i od bazy
  • brak – brak prezentacji paneli na rysunku

 

Rysunek konstrukcji panelirysunek wykonawczy konstrukcji panela ściennegoRysunki konstrukcji paneli wykonujemy dla wszystkich paneli w obrębie ściany. Nie ma możliwości wykonania rysunku dla indywidualnie wybranego panela. Wybieramy funkcję 1 plik – 01 rysunki – 6 rysunek – konstrukcja ściany. W oknie rysunek konstrukcji ściany – parametry i pierwszej zakładce elementy/etykiety należy określić „zakres obiektów na rysunku”. W tym przypadku wybieramy opcję panele.wybór treści rysunkuŚrodek ciężkości

Do wyznaczenia środka ciężkości paneli wykorzystujemy tą samą komendę co w przypadku całych ścian. Funkcja rozpoznaje podział na panele i dla każdego z nich wyznacza środek ciężkości.

 

Comments are closed.