Optymalizacja rozkroju drewna

Narzędzie optymalizacji rozkroju drewna znane już użytkownikom programu Dietrich’s przeszło w wersji 16 gruntowną przebudowę. Funkcjonalność, ergonomia i zakres stosowania zostały znacznie wzbogacone.

Optymalizacja rozkroju drewnaLista przekrojów

Lista przekrojów posiada strukturę drzewiastą o określonej hierarchii. Najwyższy status posiada materiał, a w zasadzie to numer zamówienia materiału NrZ (należy o tym pamiętać przy definicji nowych materiałów w bazie materiałowej). W drugie kolejności do materiału jest szerokość przekroju. Dla każdej szerokości z kolei dopisane są różne wysokości przekroju. Przy każdej z pozycji występują określone ikony oraz pola.

trójkąt – umożliwia zarządzanie strukturą listy przekrojów, rozwijać lub zwijać strukturę drzewiastą przekrojów

pole wyboru (checkbox) – jego zaznaczenie jest konieczne aby wybrana pozycja podlegała optymalizacji

ikona cyfr – pojawia się jedynie, gdy dla wybranej pozycji zostały określone stany magazynowe

  • ikona przekroju drewna – występuje zawsze przy każdej pozycji szerokość i wysokość, zmienny jest jej kolor:

kolor szary – oznacza przekrój występujący w ustawianiach optymalizacji lecz nie występujący w danym zestawieniu

kolor czerwony – oznacza niedopasowanie długości elementów zestawienia do parametrów optymalizacji

kolor błękitny – oznacza dopasowanie długości elementów zestawienia do parametrów optymalizacji

Lista przekrojów

Listy przekrojów można standaryzować i zapisywać. Definicja nowych przekrojów realizowana jest za pomocą przycisku nowy poniżej listy przekrojów. Jego wybór spowoduje wywołanie okna optymalizacja elementy. Należy podać wymagane dane i zaakceptować przyciskiem OK. Zdefiniowane przekroje nie podlegają edycji. Jeśli, któryś nich jest nieprawidłowy lub zbędny należy go usunąć przyciskiem usuń.

UWAGA
Modyfikacje na liście przekrojów nie są zapisywane automatycznie. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy zapisać ustawienia.

Lista długości elementów

Dla każdego przekroju można zdefiniować listę długości standardowych. Proces optymalizacji będzie z niej korzystał. Lista długości elementów składa się z czterech kolumn:

  • pole wyboru (checkbox) – jego zaznaczeni jest konieczne aby wybrana pozycja podlegała optymalizacji
  • szt – określa stan magazynowy, czyli liczbę posiadanych elementów o zadanej długości /Określenie ilości ogranicza optymalizację do podanej liczby belek o zadanej długości. Aby algorytm obliczył dodatkowe, brakujące belki, należy dodać wiersz bez określonej ilości belek o tej samej długości/
  • długość – określa długość standardową sztangi
  • cena – określa wartość przypisaną dla wybranego materiału, przekroju oraz długości.

standardowe długości drewnaAby ułatwić definicję długości standardowych można kopiować taką listę między przekrojami. Poniżej listy długości elementów znajdują się dwie ikony: kopiuj wszystko oraz wklej. Pierwsza z nich umożliwia skopiowanie wszystkich linii dla aktywnego przekroju. Druga wstawienie skopiowanych linii dla innego przekroju. Funkcja wstawiania działa na zasadzie dodawania, więc nie usunie istniejących linii.

Funkcja max długość: podaje długość najdłuższego elementy dla wybranego przekroju. Jeśli największa długość sztangi jest mniejsza niż najdłuższy element, opis oraz wartość najdłuższego elementu przyjmuje kolor czerwony. Jeśli długość największej sztangi jest większa niż najdłuższy element przyjmuje kolor czarny.

UWAGA
Algorytm optymalizacji realizuje zadanie uwzględniając dodatkowe kryteria. W pierwszej kolejności zostaną wykorzystane elementy będące na stanie magazynowym. Kolejnym kryterium jest minimalizacja kosztów, więc zostaną wykorzystane najtańsze długości sztang. Przystępując do procesu optymalizacji należy mieć na uwadze te informacje. Jeżeli nasza strategia optymalizacji ma inne cele należy określone pola pozostawić puste.

Optymalizacja – zapis ustawień

Parametry optymalizacji można zapisać w formie ustawień. Zapisowi podlega lista przekrojów oraz długości. Zapis ustawień realizowany jest za pomocą ikony dyskietki. Aby usunąć zapisane ustawienie należy je wybrać jako aktualne a następne wybrać ikonkę kosza obok dyskietki.zapis ustawień optymalizacji drewna

Parametry rozkroju drewna

Parametry rozkroju drewna określają techniczne i technologiczne możliwości związane z rozcięciem standardowych sztang drewna na mniejsze elementy. Szczegółowy opis znajduje się w artykule Optymalizacja rozkroju drewna rozdział Cięcie – parametry.
Parametry rozkroju drewna są jednakowe dla wszystkich materiałów oraz przekrojów. Nie można ich zróżnicować pod tym kątem.warunki brzegowe procesu optymalizacji drewna

Zakres dokumentu

Opcja zakres dokumentu umożliwia dodatkowa kontrolę nad zakresem optymalizacji. Do dyspozycji są cztery opcje:

  • wszystko – opcja standardowa oznacza że wszystkie elementy ujęte w zestawieniu, zgodnie z ustawieniami podlegają optymalizacji
  • pakiet – optymalizacji podlegają jedynie elementy w wybranych pakietach, zgodnie z ustawieniami podlegają optymalizacji
  • część konstr – optymalizacji podlegają jedynie elementy w wybranych częściach konstrukcji, zgodnie z ustawieniami podlegają optymalizacji
  • NrE – optymalizacji podlegają jedynie elementy o wybranym materiale, zgodnie z ustawieniami podlegają optymalizacji
  • opis – optymalizacji podlegają jedynie elementy o wybranym opisie, zgodnie z ustawieniami podlegają optymalizacjizakres obiektu podlegający optymalizacji

Comments are closed.