Wywołanie ostatniej komendy

Szybki i intuicyjny dostęp do pożądanych komend to cecha programów o ergonomicznym interfejsie. Nierzadko zachodzi potrzeba ponowienia poprzednio realizowanej operacji. Szybki dostęp do listy ostatnich komend to przydatna i efektywna funkcjonalność programu

Wywołanie ostatniej komendy

Ze względu na to że wiele komend po wykonaniu operacji nie posiada automatycznego ich ponowienia, przydatną i funkcjonalną jest opcja jej szybkiego ponownego wywołania. W celu wywołania poprzedniej komendy należy użyć klawisza +.

Lista ostatnich komend (funkcji)

Działania projektanta są rejestrowane przez środowisko projektowe. Dla każdego z modułów środowiska projektowego: ścian, konstrukcji ścian, itd. program rejestruje listę ostatnich 20 komend.

Dostęp do listy realizowany jest za pomocą klawisza SPACJA lub dowolnego klawisza kierunkowego (STRZAŁKI). Wywołanie listy jest możliwe gdy nie jest aktywna żadna z funkcji w tym czasie. Lista nie posiada jedynie charakteru informacyjnego. Aby wywołać komendę z listy należy ją wybrać za pomocą myszki dwukrotnym kliknięciem (LPM) lub klawiszem dowolnej strzałki podświetlić a następnie klawiszem ENTER potwierdzić wybór.

Comments are closed.