Dynamiczne punkty pomocnicze (lokalizacji)

System Dietrich’s 3D CAD/CAM wyposażony jest w dwa systemy punktów lokalizacji: statyczny oraz dynamiczny. Ten pierwszy wymaga interwencji projektanta, w postaci wywołania menu podręcznego (środkowy przycisk myszy „scroll”) oraz wyboru jednej z opcji z listy. System punktów statycznych został szeroko opisany w artykule Punkty pomocnicze.

Zasada działania

Dynamiczny system punktów pomocniczych jest automatycznie aktywowany w momencie wywołania komendy wymagającej lokalizacji elementów np. rysowanie ścian, wstawianie krokwi oraz rysowania lub edycji geometrii pomocniczej. Jeśli kursor zostanie zbliżony do dowolnego elementu graficznego na ekranie, program wyszuka punkt pomocniczy według przyjętych ustawień oraz położenie kursora względem obiektu graficznego. Punkt zostanie opisany na ekranie za pomocą specjalnego piktogramu oraz podpowiedzi.

Ustawienia systemu dynamicznych punktów pomocniczych

System dynamicznych punktów lokalizacji umożliwia jego dostosowanie do potrzeb oraz preferencji projektanta. Komenda 1 plik – 7 ustawienia – 02 pkt pomocnicze, dostępna jest we wszystkich modułach.

ustawienia punktów pomocniczych

Standardowe ustawienia zawierają tryb wyboru koniec linii. Jest on na stałe włączony i nie podlega zmianom. Pozostałe sześć opcji:

  • przecięcie linii
  • _|_ linii (prostopadle)
  • środek linia/odcinek
  • poziomo (do linii)
  • pionowo (do linii)
  • środek koła

można dowolnie włączać lub wyłączać. Opis ich funkcjonalności można znaleźć w artykule Punkty pomocnicze.
Choć liczba dostępnych punktów pomocniczych w systemie Dietrich’s 3D CAD/CAM jest duża, zbiór dostępnych opcji dla trybu dynamicznych punktów lokalizacji został świadomie ograniczony. Nadmiar włączonych opcji spowodował by większy chaos i utrudnił by rysowanie.

Comments are closed.