Raport z optymalizacji rozkroju drewna

Wyniki optymalizacji rozkroju można wydrukować w formie dokumentów tekstowych. Przycisk drukuj uruchamia okno ustawienia wydruku. Okno to zawiera oprócz standardowych opcji również te związane ściśle z listą optymalizacji rozkroju drewna.

Raport z optymalizacji rozkroju drewna

Z prawej strony okna ustawienia wydruku znajduje się lista z nazwami części, z których może składać się dokument. Przy każdej nazwie znajduje się pole wyboru (checkbox). Jego zaznaczanie jest wymagane aby dana sekcja się pojawiła w dokumencie. Przyciski strzałek pozwalają sterować kolejnością poszczególnych sekcji w drukowanym raporcie.Raport z optymalizacji może zawierać następujące sekcje:

 • zestawienie zamówienia – lista belek nie występujących na stanie, a wymaganych do wykonania zamówienia. Lista zawiera podział ze względu na materiał, przekrój, długość oraz ilość. Podana jest ilość belek, ich sumaryczna kubatura oraz cena jeśli została określona. Lista zawiera podsumowanie.zestawienie zamówienia
 • zestawienie elementów optymalizowanych – szczegółowa lista zawierająca przypisanie elementów do belek. Lista zawiera podział ze względu na materiał, przekrój, długość oraz ilość. Podana jest ilość oraz długość przypisanych elementów do belki. Elementy są opisane co najmniej numerem sortowania NrS /sekcja opis elementów optymalizowanychzestawienie elementów optymalizowanych
 • zestawienie zestawienie końcowe – lista zbiorcza wszystkich belek wymaganych do realizacji projektu. Uwzględnia stany magazynowe oraz belki wymagające zamówienia. Lista zawiera podział ze względu na materiał, przekrój, długość. Podana jest ilość belek, ich sumaryczna kubatura, cena jeśli została określona oraz procentowy udział w całości. Lista zawiera podsumowanie w postaci ilości resztek i odpadów. Zestawienie końcowe umożliwia określenie efektywności procesu optymalizacji poprzez udział procentowy odpadów i resztek w całościzestawienie końcowe
 • zestawienie elementów nieoptymalizowanych – lista elementów nieuwzględnionych w optymalizacji ze względu na długość. Elementy były dłuższe niż maksymalna długość belki przyjętej do optymalizacji.zestawienie elementów nieoptymalizowanych
 • zestawienie zestawienie resztek – lista odcinków belek większych niż określonych limit – min. resztka. Lista zawiera podział ze względu na materiał oraz przekrój. Podana jest ilość oraz długość resztki belki.zestawienie resztek
 • zestawienie zestawienie magazynowe – lista belek będących na stanie oraz uwzględnionych w optymalizacji rozkroju drewna. Lista zawiera podział ze względu na materiał, przekrój oraz długość. Podana jest ilość belek ich sumaryczna kubatura oraz cena jeśli została określona. Lista zawiera podsumowanie.zestawienie magazynowe

Opis elementów optymalizowanych
System opisu elementów w sekcji optymalizacja wykorzystania materiału umożliwia jego dostosowanie do potrzeb użytkownika. Opis zawsze składa się numeru sortowania elementu. W dalszej części można dodać trzy dodatkowe opisy funkcyjne:

 • część konstr – opis części konstrukcji do której przynależny element np. D P1 (D- dach, P1 – połać nr 1)
 • pakiet – opis pakietu konstrukcji do której przynależny element np. A10
 • przeznaczenie – opis przeznaczenia elementu np. krokiew

Każdy z opisów funkcyjnych można poprzedzić przedrostkiem.

Format pliku raportu

Raport z optymalizacji rozkroju drewna można zapisać w formacie standardowych dokumentów tekstowych. Użytkownik ma do dyspozycji sześć różnych opcji:

 • program Microsoft Word (*.DOC)
 • program Microsoft Word 2007 (*.DOCX)
 • uniwersalny format plików tekstowych (*.RTF)
 • program OpenOffice (*.ODT)
 • uniwersalny format dokumentów (*.PDF)
 • uniwersalny format (*.RTF) – dla rysunków

Są to formaty plików traktowane jako dokumenty końcowe, czyli do druku. Ich dalsze przetwarzanie jako źródło danych jest mało efektywne. Dlatego dodane zostały dwa dodatkowe formaty zapisu raportu w formie arkuszy kalkulacyjnych:

 • program Microsoft Excel (*.XLS)
 • program Microsoft Excel 2007 (*.XLSX).

Dane w formie arkuszy są wykorzystywane przez programy do kosztorysowania, czy też zarządzania produkcją.

Comments are closed.