Skróty klawiszowe użytkownika

Skróty klawiszowe to świetne rozwiązanie dla zaawansowanych użytkowników programu Dietrich’s 3D CAD/CAM. Umożliwiają szybki wybór funkcji za pomocą odpowiednich kombinacji klawiszy. Program Dietrich’s został wyposażony w dwa układy skrótów klawiszowych: systemowy oparty na kombinacji cyfr oraz użytkownika składający się z liter oraz klawiszy funkcyjnych. Pierwszy z nich jest „zaszyty” w programie i nie podlega edycji. Został opisany w artykule Skróty klawiszowe. System skrótów klawiszowych użytkownika to rozwiązanie dużo bardziej elastyczne, w pełni edytowalne i umożliwia pełną kontrolę ze strony użytkownika.

Skróty klawiszowe – podział na grupy

Aby efektywnie zarządzać i mieć kontrolę nad definicją oraz edycją skrótów klawiszowych zostały one podzielone zgodnie z ich zastosowaniem. System skrótów klawiszowych użytkownika został podzielony na cztery grupy:

  • skróty klawiszowe dla funkcji programu
  • skróty klawiszowe dla punktów pomocniczych /lokalizacji/ 2D – wszystkie moduły za wyjątkiem D-CAM
  • skróty klawiszowe dla punktów pomocniczych /lokalizacji/ 3D – moduł D-CAM
  • system wyboru elementów

Skróty klawiszowe – zarządzanie

Definicja oraz zarządzanie skrótami klawiszowych użytkownika realizowana jest za pomocą komendy 1 plik – 7 ustawienia – 4 skróty klawiszowe. Okno zarządzania skrótami klawiszowymi użytkownika jest podzielone na trzy sekcje:

  • listę zdefiniowanych skrótów użytkownika (1)
  • trzy przyciski odpowiedzialne za definicję nowych, edycję i usuwanie skrótów (2)
  • cztery przyciski grup skrótów, umożliwiające nawigowanie między grupami skrótów (3)

Skróty klawiszowe – struktura

Każdy skrót klawiszowy użytkownika składa się z jednej litery. Jej wielkość (mała/wielka litera) nie ma żadnego znaczenia. Aby zwiększyć ilość dostępnych skrótów klawiszowych można stosować kombinacje klawiszy funkcyjnych SHIFT, ALT i CTRL wraz z literą.

Skróty klawiszowe pomocnicze

W obrębie skrótów klawiszowych użytkownika można wydzielić specjalną grupę skrótów klawiszowych pomocniczych. To tej grupy należy zaliczyć skróty klawiszowe dla punktów pomocniczych /lokalizacji/ 2D i 3D oraz system wyboru elementów. Są one jednakowe dla wszystkich modułów projektowych i rysunkowego. Lista dostępnych funkcji została określona „z góry”. Użytkownik może dokonać edycji skrótu. Dodawanie nowych lub usuwanie nieistniejący funkcji z listy jest zablokowane.

Skróty klawiszowe funkcyjne

Skróty klawiszowe funkcyjne są ściśle związane z modułem w którym zostały zdefiniowane. Z tego powodu ten sam skrót może odpowiadać całkowicie innej komendzie w innym module. Użytkownik ma pełną swobodę w zakresie definicji nowych, edycji lub usuwania już istniejących skrótów. Definicja nowego skrótu klawiszowego wymaga wyboru klawisz skrót – nowy w oknie zarządzanie skrótami klawiszowymi. Następnie należy wybrać funkcję z menu lub wskazać ikonę jej odpowiadającą. A na koniec wybrać właściwą kombinację klawiszy.

Comments are closed.