Zasady wymiarowania belek drewnianych

Specyfika konstrukcji drewnianych sprawia, że do projektowania elementów belkowych należy podejść dwuetapowo. W pierwszym kroku należy dobrać przekrój belki, adekwatny do schematu statycznego, przyjętych obciążeń oraz warunków technicznych. W drugim kroku należy wykonać obliczenia węzłów podporowych. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku wykonywania połączeń wymagających osłabienia przekroju belki w strefie podporowej.

Obliczenia przekroju belki

SGU/SGN

Podstawowe obliczenia oparte są na warunkach stanów granicznych: nośności SGN oraz użytkowalności SGU. Na tym etapie kluczową rolę na dobór przekroju mają naprężenia wywołane siłami wewnętrznymi oraz przemieszczenia od obciążeń. Dobór przekroju wymiarowanego elementu jest bezpośrednio powiązany z przyjętym materiałem.

Analiza wibracji

Schemat obliczeniowy „belka” jest bardzo uniwersalny. Można go Analiza wibracji stropówwykorzystać do obliczeń płatwi dachowych jak również do obliczeń belek stropowych. Z tego powodu analiza wibracji belek wymaga interwencji użytkownika. Nie jest realizowana automatycznie, lecz powinna być wybrana dla przypadku belek stropowych zakładka analiza drgań. Konsekwencją analizy może być zmiana przekroju belki, rozstawu lub nawet struktury całego stropu.

Ognioodporność

W uzasadnionych przypadkach zachodzi konieczność uwzględnienia Ognioodporność konstrukcji drewnianychw obliczeniach ognioodporności. Jest to funkcja opcjonalna. Parametry klasy odporności ogniowej R określa użytkownik w zakładce kryteria obliczeniowe. Parametry ekspozycji lub ochrony belki na ogień definiowane są w zakładce belka/parametry. Warunek wymaganej odporności ogniowej może mieć decydujące znaczenie dla wymiarowania belki.

Obliczenia naprężeń dociskowych na podporze

Obliczenia naprężeń dociskowych na podporze  to jeden z etapów obliczeń belki. Aby je wykonać, konieczne jest określenie wymiarów powierzchni podparcia. Wymagane parametry definiujemy w zakładce podpory/węzły/przeguby. Użytkownik może określić długość oraz szerokość podpory.

Obliczenia połączeń  belek

W drugim etapie wymiarowania belek drewnianych należy dobrać i zwymiarować połączenie belki w strefie podpory. Ten etap jest niezwykle ważny w przypadku połączeń wymagających osłabienia przekroju belki. Obliczenia są kompleksowe i uwzględniają szczegóły samego połączenia jak również wymiarowanie podciągu i belki w strefie podpory.

Połączenie belek z nakładką i wzmonieniem

Obliczenia połączenia belek można wykonać wykorzystując wyniki uzyskane z obliczeń samej belki. Wybieramy typ obliczeń węzeł, następnie wybieramy jedną z dostępnych opcji dla połączeń belek w płaszczyźnie poziomej:

  • półczop jaskółczy ogon
  • nakładka
  • wspornik belki – okucia inżynierskie
  • drewno – dwuteownik
  • czop

W zakładce elementy połączenia, opcja wg obliczeń obiektu umożliwia wybór obliczeń belki dla której dobieramy połączenie. W kolejnym etapie należy określić parametry podciągu oraz połączenia. Jeśli nie uda się osiągnąć wymaganych parametrów dla połączenia, może zachodzić konieczność zmiany przekroju belki!

Comments are closed.