Tłumaczenie raportów obliczeniowych DC-Statik na inne języki

DC-Statik posiada kilka interfejsów językowych. Projektant może pracować w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim. Dostępność różnych interfejsów językowych umożliwia szybkie i sprawne generowanie raportów obliczeniowych w różnych językach. Proces tłumaczenia nie wymaga znajomości wybranego języka obcego.

Interfejs językowy DC-Statik
Standardowa wersja instalacyjna DC-Statik posiada jeden interfejs językowy, zwykle kraju w którym został zakupiony. Dodanie dodatkowego języka nie stanowi problemu. Informacje o tym jak dodać dodatkowy język zostały opisane w oddzielnym artykule wersja językowa programu.

Raport obliczeniowy dla jednego obiektu

Raport obliczeniowy dla jednego obiektu obliczeniowego można wygenerować dopiero po jego otwarciu w DC-Statik. Z tego względu jeśli chcemy przygotować raport obliczeniowy dla jednego obiektu należy w pierwszej kolejności zmienić język interfejsu. W module zarządzania projektami wybieramy komendę 5 ustawienia – 6 język. W oknie wersja językowa zaznaczmy właściwy język za pomocą pola wyboru. W kolejnym kroku otwieramy wybrany obiekt obliczeniowy i nie wykonują obliczeń generujemy raport za pomocą komendy 1 plik – 9 raporty – 4 raporty obliczeniowe. W tym momencie należy pamiętać o wyborze prawidłowego szablonu raportu.

Zbiorczy raport obliczeniowy dla projektu

Zwykle obliczenia składają się z wielu obiektów obliczeniowych. Można wykonać wiele raportów dla każdego obiektu oddzielnie, lecz jest to mało praktyczne. Opracowanie raportu zbiorczego ze spisem wszystkich obliczeń jest proste i można je wykonać automatycznie. W celu wygenerowania raportu zbiorczego w innym języku niż były pierwotnie prowadzone obliczenia należy wykonać kilka czynności. Po pierwsze konieczna jest zmiana języka – została opisana ona w punkcie „Raport obliczeniowy dla jednego obiektu”. W kolejnym kroku należy uruchomić procedurę powtórnego przeliczenia wszystkich obiektów, które mają się pojawić w raporcie. To działanie można wykonać w poziomu modułu zarządzania komendą 3 wyniki – 1 obliczenia. Dopiero teraz można generować raport zbiorczy.

Raport zbiorczy dla obliczeń

Comments are closed.