Wersja językowa programu

Zmiana języka programu wymaga dodania kilku odpowiednich katalogów do folderu instalacyjnego Dietrich’s. Nazwy tych katalogów sugerują programowi jakiej wersji językowej może użyć. Zmiana języka odbywa się w menu programu funkcją 5 ustawienia – 6 językwybór języka

Pliki językowe

W celu dodania dodatkowego języka należy w folderze …\DIETRICHSxx\FRG\ utworzyć katalog językowy o ściśle określonej nazwie np. GER – niemiecki, FRA – francuski, ENG – angielski itp. Następnie skopiować do niego zawartość oryginalnych folderów z odpowiednich wersji językowych. Inne rozwiązanie polega na skopiowaniu zawartości folderu …\DIETRICHSxx\FRG\POL i podmianie jedynie plików odpowiedzialnych za tłumaczenia, czyli *.frg.

Ustawienia użytkownika/szablony

W lokalizacji …\DIETRICHSxx\WINWOR\ system postara się wyszukać katalog językowy (ENG; GER; itp) zgodny z wybranym językiem. Zawarte w nim ustawienia użytkownika oraz szablony zapisane zostały w języku danej wersji. Na przykład szablony raportów DC-Statik to specjalne pliki o rozszerzeniu *.dt2. Ustawienia przygotowane zostały dla danego regiony języcznego. Jeśli system nie odnajdzie pasującej nazwy katalogu będzie korzystać z bieżącego folderu (np. POL)

Szablony zestawień materiałów

W lokalizacji …\DIETRICHSxx\DHPDOT\ przechowywane są szablony zestawień materiałów bazy danych. Znaleźć można tam również szablony dla tworzenia plików PDF 3D w bieżącym języku. Jeśli nie zostanie dodany folder z odpowiednią nazwą system po zmianie języka będzie korzystać z bieżącego folderu (np. POL)

UWAGA:

Wszystkie pliki/katalogi językowe można uzyskać kontaktując się z działem serwisu.

Comments are closed.