Pogłębienie zaciosu krokwi narożnej

Wykonanie zaciosu krokwi narożnej na centrach ciesielskich wiąże się z niedokładnym odwzorowaniem kształtu naroża w obróbce. Wynika to z kształtu narzędzi obróbczych. Wszystkie narożniki wewnętrzne obróbek wykonywanych frezem palcowym posiadają zaokrąglone naroża. niedokładność obróbki narożaW przypadku zaciosu na krokwiach narożnych część maszyn posiada opcję przegłębienia obróbki. Jeśli nie psuje to wizualnego efektu to może zniwelować konieczność poprawiania obróbki po maszynie.

SCHMIDLER / WEINMANN

W plikach sterujących do wersji BTL 10.2 nie ma możliwości wykonania dodatkowego podcięcia zaciosu krokwi narożnej. Od wersji BTL 10.2 programiści wprowadzili taką opcję globalnie dla całego pliku BTL (wszystkich zaciosów w danym programie). kod pliku BTLSterowanie tym parametrem możliwe jest z poziomu postprocesora Dietrich’s dla tych maszyn np.:sterowanie plikiem BTL

HUNDEGGER

BV – w maszynach klasy P10 nie ma możliwości wykonania dodatkowego podcięcia zaciosu sercowego

BVN – maszyny klasy K1 K2 K3 posiadają w swym interface możliwość dodania bądź usunięcia dodatkowego podcięcia. Operator może zdecydować o tym indywidualnie dla każdej z obróbek w programie. plik sterujący BVNSterowanie tym parametrem możliwe jest z poziomu postprocesora Dietrich’s dla tych maszyn np.:tworzenie pliku BVN

BVX – maszyny klasy SC posiadają w swym interface możliwość dodania bądź usunięcia dodatkowego podcięcia. Operator może zdecydować o tym indywidualnie dla każdej z obróbek w programie. program sterujący BVXSterowanie tym parametrem nie jest możliwe z poziomu postprocesora Dietrich’s.

Comments are closed.