Stężenia poprzeczne – płatew ukośna

Przeprowadzenie elementu typu płatew w poprzek dachu – z jednej połaci na drugą wydaje się być rzeczą trudną w module konstrukcja dachu. Istnieje jednak narzędzie do tego przeznaczone. Wprowadza ono w pełni funkcjonalną płatew. Można ją podeprzeć słupem oraz usztywnić mieczami. Wszystko to przy użyciu standardowych narzędzi modułu konstrukcja dachu.płatew + miecz

nad zacios typW celu wprowadzenia płatwi o dowolnym przebiegu w przestrzeni należy użyć narzędzia 5 konstrukcja – 3 płatwie – 4 płatwie ukośne. W tym zadaniu kluczowym parametrem w ustawieniach płatwi jest nadzacios-typ. Należy wybrać tu typ 6 – wysokość. Pozwoli to na określenie przebiegu płatwi poprzez podanie punktów wysokości.

Wstawiając płatew należy w pierwszym kroku określić kierunek jej przebiegu zgodnie z ustawieniem orientacja.orientacja płatwi na dachu

W kolejnym kroku należy podać miejsce przebiegu płatwi. 4 kombinacje ustawienia płatwi będą rzutowały zarówno na punkt wstawienia płatwi jak i na podawaną w późniejszych krokach wysokość.pozycja płatwi na dachu

Ostatnim krokiem jest wskazanie dwóch charakterystycznych punktów na długości belki (rzutowanych prostopadle na jej płaszczyznę przebiegu). Posłużą do określenia wysokości  projektowanej płatwi w tych miejscach (góra/dół zgodnie z parametrem ustawienie). W tym celu system przenosi nas w tryb 3D. Zmiana widoku może odbyć się dzięki klawiszowi Shift. Możliwość wprowadzenia korekty wysokości punktów pozwala wykorzystać dowolne, charakterystyczne miejsca konstrukcji, np. koniec murłaty:kierunek płatwi

Prawidłowo wypozycjonowaną płatew należy jeszcze wydłużyć. Jej długość początkowo będzie ograniczona do obszaru jednej połaci. Wykorzystując narzędzia z grupy 6 obróbki możemy dowolnie kształtować jej długość. Efektywną metodą może być wykorzystanie 6 – 4 – 5 nakładka typ (T) do połączenia płatwi z murłatami:

Comments are closed.