Wiercenia pod krokwiaki + łącznik

Realizacja węzła krokiew – płatew wymaga wykonania trwałego połączenia. Podejście polegające na wykonaniu jedynie wiercenia pilotażowego pod łącznik jest dużym uproszczeniem stanu faktycznego. Z tego powodu została dodana specjalna opcja zarówno dla płatwi, jak i krokwi. Umożliwia ona szczegółową kontrolę parametrów w zakresie: ilości, położenia i średnicy i głębokości wierceń oraz doboru łącznika do połączenia.

Połączenie krokwi z płatwią
Nowa opcja wiercenie pod krowiaki dostępne jest dla płatwi (murłata, płatew pośrednia, płatew kalenicowa) oraz krokwi (krokiew, krokwie narożna, koszowa).

płatew

wiercenie z łącznikiem - ustawienia płatwie

krokiew

wiercenie z łącznikiem - ustawienia krokwie

Aby z niej skorzystać należy wybrać z listy dostępne ustawienia lub wykonać je samodzielnie i zapisać. Okno wiercenia pod krokwiaki zawiera następujące opcje

 • ilość i kierunek przesunięcia wierceń od osi elementu – opcja posiada cztery warianty, określa położenie oraz ilość wierceń z łącznikiem
  • x1 w osi – jedno wiercenie z łącznikiem ustawione w osi krokwi
  • x1 do lewej – jedno wiercenie z łącznikiem ustawione z przesunięciem V na lewo od osi krokwi
  • x1 do prawej – jedno wiercenie z łącznikiem ustawione z przesunięciem V na prawo od osi krokwi
  • x2 lewa/prawa – dwa wiercenia z łącznikiem ustawione z przesunięciem V na lewo i prawo od osi krokwi
 • poprzeczne przesunięcie wiercenia (V) – opcja powiązana z poprzednią opcją określa wartość przesunięcie wiercenia z łącznikiem w stosunku do osi krokwi
 • wiercenie pod krowiaki przesuniętepodłużne przesunięcie wiercenia (H) – opcja określa wartość przesunięcie wiercenia z łącznikiem wzdłuż krokwi w stosunku do położenia zaciosu. Wartość przesunięcie może być dodatnia – przesunięcie w kierunku kalenicy lub ujemna przesunięcie w kierunku okapu. Przesunięcie jest realizowane jedynie po spełnieniu warunku granicznego kąta nachylenia dachu.
 • graniczny kąt nachylenia dachu dla przesunięcia podłużnego – opcja określa graniczny kąt nachylenia dachu. Jeśli nachylenie połaci jest mniejsze niż wartość graniczne realizowane jest przesunięcie. W innym przypadku jest pomijane.
 • połączenia – to kluczowa opcja, która określa typ łącznika przypisanego do wiercenia oraz definiująca średnicę i głębokość wiercenia. Z listy należy wybrać jedną z dostępnych opcji lub przygotować własne ustawienia.

Wiercenia według płatwi
Kontrolę parametrów połączenia krokiew – płatew można przypisać do elementów typu płatew. Takie rozwiązanie umożliwia różnicowanie parametrów połączenia między: murłatą, płatwią pośrednią, czy też płatwią kalenicową. Oznacza to, że każda krokiew oparta na danej płatwi będzie miała identyczne parametry m. in. wiercenia pod krokwiaki.

wiercenie z łącznikiem - wiercenia według płatwi

Wiercenia według krokwi, krokwi narożnej i koszowej
W szczególnych sytuacjach zachodzi konieczność doboru specjalnych parametrów połączenia krokiew – płatew dla wybranej grupy krokwi. W takim przypadku informacja o połączeniu czerpana jest bezpośrednio z ustawień indywidualnych dla samej krokwi. Parametry przypisane do płatwi w tym przypadku mają charakter drugorzędny. 

wiercenie z łącznikiem - wiercenia według krokwi

Krokiew narożna

Wykonanie połączenia krokwi narożnej z płatwią jest również możliwe. Należy jednak spełnić określone warunki, aby zostało ono zrealizowane. Warunkiem koniecznym jest częściowy lub całkowity brak fazowania krokwi narożnej. Wiercenia wykonywane są jedynie na niefazowanej płaszczyźnie.

UWAGI

Wiercenie zblokowane z zaciosem oraz wiercenie z łącznikiem to dwie niezależne opcje. Aby nie zdublować efektów ich działania należy wybrać jedną z nich.

Zwiększenie kontroli parametrów wiercenia pod krokwiaki wymusiło odseparowanie operacji wiercenia od procesu wykonania zaciosu w krokwi. Oddzielenie wiercenia od zaciosu to konieczność generowania dwóch odrębnych obróbek: wiercenia oraz zaciosu.

Comments are closed.